Klaipėdos m. Paupių seniūnaitijos seniūnaitės Rasos Arcišauskienės 2022 metų Veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita ruošiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos   įstatymo 34 straipsnio 1 dalies  6  punktu.

Mano pagrindinė veikla buvo susijusi su:

 • Paupių gyvenamuoju rajonu, siekiant gražinti rajoną, didinti saugumą, burti gyventojus rengiant įvairius renginius/mokymus, atstovauti gyventojus Klaipėdos miesto savivaldybėje ir kitose įstaigose. Kartu su Asociacija Paupių bendruomenė 2022-03-16 ir 2022-04-11 suorganizavome Paupių gyvenamojo rajono gyventojų susirinkimą. Susirinkimo metu gyventojų išsakyti lūkesčiai, problemos, pasiūlymai buvo fiksuojami ir numatomi veiksmai jų įgyvendinimui.
 • aktyviai dalyvavau Klaipėdos bendruomenių asociacijos veikloje, padėjau sprendžiant esamas ir planuojamas miestui taršos problemas.

    Su gyventojais bendravau, informavau, kviečiau – tiesiogiai susitinkant, Fb ir skrajučių pagalba, kabinant skelbimus skelbimų lentoje prie Bendruomenės namų, autobusų stotelėse, parduotuvėse.

Gyvenamoji aplinka: saugumas, sveikata, švari aplinka

 • Klemiškės gatvė – 2022 m. rugsėjo mėn. pradėta taip ilgai laukta gatvės rekonstrukcija. Aktyviai bendravau su darbus atliekančiais statytojais UAB „YIT Lietuva“ ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos (toliau tekste – KMSA) Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojais. Informavau gyventojus apie numatomus trukdžius, apie darbų eigą, sulaukusi gyventojų pastebėjimų/pasiūlymų, organizuodavau susitikimą su statytojais.
 • Teikiau prašymą KMSA 2022-01-18 raštu Nr. 2022/01/18-1 „Dėl Jaunystės gatvės asfalto dangos“, nes Jaunystės gatvėje ties Jaunystės g.18 namu važiuojamojoje asfalto dangoje prie lietaus surinkimo šulinio susiformavo įgriuva, kurios dydis 30 x 45 cm ir gylis apie 10 cm ir kuri buvo nepastebima esant lietui. KMSA operatyviai sureagavo ir įgriuvą pašalino.
 • Kartu su Asoc. Paupių bendruomene 2022-01-19 raštu Nr.2022/01/19-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-2024 m. Strateginio veiklos plano projekto“ teikėme pasiūlymus KMSA, kad įtrauktų Saulėtekio g., Saulėlydžio g., Ryto g. ir Rūko g. atkarpa iki Rūko g. 5 apšvietimo įrengimo darbus į  07 programos p.01.01.03.03 „Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo įrengimas“ 2022-2024 m. laikotarpį ir įtraukti į 07 programos p. 01.03.01.04 „Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas“ Paupių seniūnaitiją į techninio projekto parengimą ir „Kompleksiškai sutvarkyta sporto ir laisvalaikio zonų seniūnaitijose“.
 • Teikiau pastabas ir pasiūlymus KMSA 2022-04-19 raštu Nr. 2022/04/19-1 dėl projektinių pasiūlymų objektui – Peleikių g., Klaipėda, Klaipėdos m. sav..
 • Kartu su Asoc. Paupių bendruomene 2022-02-07, 2022-09-27 dalyvavome su projektuotojais ir KMSA dėl Vaikų žaidimo ir universalios sporto aikštelės Rūko g. 33 projektinių pasiūlymų.
 • Kartu su Asoc. Paupių bendruomene 2022-02-21 raštu Nr. 2022/02/21-1 „Dėl Joniškės gatvės papuošimo kalėdinėmis instaliacijomis“ jau antri metai iš eilės prašėme KMSA, kad Kalėdiniu laikotarpiu girliandomis papuoštų Joniškės gatvę. 2022 m. Joniškės gatvės atkarpa  (7 girliandos) jau buvo papuošta !
 • Teikiau prašymą KMSA 2022-02-04  raštu Nr. 2022/02/04-1 „Dėl išvirtusių medžių“, kurie išvirto prasiautus vėtrai palei Liepų gatvę ir prie Jaunystės g. 2

Teikiau pastabas ir pasiūlymus KMSA 2022-02-21  raštu Nr. 2022/02/21-2 „Dėl Joniškės gatvės aikštelėje surenkamų atliekų“. Tai pasikartojanti problema, kai atliekas palieka šalia konteinerių ne tik pravažiuojantys gyventojai, bet ir statybininkai.  Siūliau – konteinerius – varpelius išvežti iš aikštelės, nes smulkias atliekas “išmesti” yra galimybė prie viešojo transporto paviljono į esančias šiukšliadėžes, o stambesnes atliekas – į pusiau požeminius atliekų konteinerius. KMSA į tai atsižvelgė ir šiuo metu nebėra problemos dėl šiukšlinimo.

 • Teikiau pastabas ir pasiūlymus KMSA 2022-04-20 raštu Nr. 2022/04/20-1 dėl „Finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, daugiabučių namų kiemų vidaus keliams (gatvėms) ir jų automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašas“ir  Reglamentui„Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų fizinės būklės vertinimo ir apžiūros nuolatinės komisijos darbo reglamentas“.
 • Kartu su Asoc. Paupių bendruomene teikėme pastabas ir pasiūlymus KMSA 2022-05-05 raštu Nr. 2022/05/05-1 „Dėl Paupių rajono 5-ių gatvių rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų“ ir dalyvavau diskusijose su projekto rengėjais ir KMSA atstovais dėl Rasos g., Saulėlydžio g. dalies, Saulės g. dalies, Naktigonės ir Spindulio g. rekonstrukcijos.
 • Pagal Obelų gatvės gyventojo informaciją, ruošiau ir teikiau KMSA raštą 2022-06-06 Nr. 2022/06/06-1 „Dėl avarinio pastato adresu Obelų g. 17, Klaipėda priežiūros“, su prašymu įpareigoti pastato savininką nedelsiant aptverti ir prižiūrėti avarinį pastatą užtikrinant, kad pašaliniams asmenims nebūtų galimybės patekti į pastatą, nes pastatas apleistas ir neprižiūrimas, periodiškai šiame pastate renkasi asocialūs asmenys, vaikai ir paaugliai; pašaliniams asmenims lankantis šiame avariniame pastate ir/ar jame periodiškai gyvenant, yra didelė tikimybė įvykti nelaimingam atsitikimui – susižeisti, sukelti gaisrą, vartoti alkoholį/narkotikus, susirgti užkrečiamomis ligomis ir pan.. KMSA operatyviai sureagavo, pastato savininkas pastatą aptvėrė tvora.  
 • Į KMSA kreiptąsi ne kartą dėl viešųjų seniūnaitijos erdvių nušienavimo.

Kartu su Asoc. Paupių bendruomene 2022-07-15 raštu Nr. 2022/07/15-1 „Dėl vandens autobuso maršruto Danės upėje“ kreipėmės į KMSA, BĮ Klaipėdos paplūdimiai, Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisiją, Jūrinės kultūros koordinacinė tarybą ir prašėme vandens autobuso sustojimo vietą numatyti Danės upės vingyje (šalia Joniškės g. – Klemiškės g. sankryžos). Gautas atsakymas, kad tai svarstys, kai išbandys 2023 m. sezoną pradėsiančio vandens autobuso plaukimą ir žiūrės kiek vandens transportas bus populiarus.

 • Ruošiau ir teikiau KMSA 2022-07-27 raštą Nr.2022/07/27-1 „Siūlymai dėl priemonių įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano projektą“, su prašymu:
  • numatyti Paupio gyvenamojo rajono neasfaltuotų gatvių (Barškių g., Obelų g., Bičiulių g., dalis Jaunystės g.), ir neapšviestų gatvių  (Saulėlydžio g. dalis, Barškių g, Saulėtekio g., Ryto g., dalis Jaunystės g.) gatvių rekonstrukcijos, apimančios asfaltavimo ir apšvietimo darbus, projekto paruošimą 2023 metais ir gatvių rekonstravimo darbus;
  • Paupių parko medžių stovio įvertinimą ir sutvarkymą;
  • įrengti triukšmo užtvarą, nes gyventojai, gyvenantys Gindulių, Klausmylių, Klemiškės g. skundžiasi dideliu  triukšmu, sklindančiu nuo magistralinio kelio A13 Klaipėda-Palanga. Rajone numatytos gyvenamųjų namų statybos (Pliupėnų g., Lankiškių g., Peleikių g.), kurios bus dar arčiau kelio, tad problema dar aštrės;
  • sutvarkyti esamą sporto aikštelę šalia Jaunystės g. 16, Klaipėda;
 • Pagal Jaunystės gatvės gyventojo prašymą, ruošiau ir teikiau raštu 2022-09-16 Nr. 2022/09/16-1 „Dėl žvyruotos Jaunystės gatvės atkarpos“ prašymą KMSA, kad kokybiškai užpiltų žvyro Jaunystės g. atkarpoje. KMSA operatyviai atliko prašomus darbus.
 • Kartu su Asoc. Paupių bendruomene 2022-10-27 raštu Nr.2022/10/27-1 kreipėmės į KMSA „Dėl gyventojų saugumo ir saugaus eismo užtikrinimo Rūko g.“. Vienas iš siūlymų buvo pastatyti ženklus, draudžiančius automašinoms stovėti . Ženklai buvo pastatyti 2022 m. 12 mėn.
 • Dalyvavau 2022-09-22, 2022-11-22 susitikime su KMSA ir projektuotojais dėl projektinių pasiūlymų „Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio bei Rūko g. Klaipėdos m. kapitalinio remonto. Teiktos pastabos ir pasiūlymai. 
 • Pagal Gindulių gatvės gyventojo prašymą, ruošiau ir teikiau raštu 2022-11-28 Nr. 2022/11/28-1 „Dėl triukšmo lygio Klaipėdos miesto Gindulių gatvėje“.prašymą Visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentui (VSC) dėl triukšmo, sklindančio nuo Palanga-Klaipėda magistralinio kelio (A13),  sumažinimo priemonių taikymo. Gyventojai patys išsimatavo ir nustatė viršnorminį triukšmą. Iš VSC Gautas atsakymas, kad raštas nukreiptas KMSA ir Automobilių kelių direkcijai.
 • 2022-12-09 dalyvavau „Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano pristatymas“, pateikiau siūlymą ir prašymą, kad Paupiuose numatytų vaikų lopšelio-darželio statybą.
 • 2022-12-22 dalyvavau I. Simonaitytės organizuojamuose mokymuose „Bendruomenių telkimo instrumentai ir principai, tvarūs santykiai‘.
 • Teikiau raštu 2022-12-12 Nr. 2022/12/12-1 KMSA prašymą, kad įtrauktų Paupių seniūnaitijos gatves Tylos g., Urbikių g., Karališkių g., Klausmylių g., Gindulių g., Graumenės g. į Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-28 įsakymą Nr. AD1-1453 „Klaipėdos m. gatvių, prižiūrimų ir valomų savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašas“.
 • Pastoviai dalinausi Fb Paupiai.Klaipėda informacija, kuri buvo skelbta Visuomenės sveikatos biuro, Klaipėdos m. savivaldybės, Aplinkos ministerijos, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ir kt.
 • Periodiška rėmiau maistu vienišos senolės Kotrynos Mickutės, gyvenančios antisanitarinėmis sąlygomis vagonėlyje Joniškės gatvėje, globėjus Jadvygą ir Jurą. Organizavau susitikimą su Klaipėdos m. socialiniais darbuotojais ir KMSA dėl Senolės tolimesnių gyvenimo sąlygų pagerinimo. Senolei atsisakius gerinti gyvenimo sąlygas, Senolė liko gyventi savo vagonėlyje.
 • Skatinau gyventojus dalyvauti ir kartu su kitomis Klaipėdos bendruomenėmis dalyvavau didžiojoje Jūros šventės eisenoje.
 • 2022-08-27 dalyvavau organizuojant Asociacijos Paupių bendruomenė „Vasaros palydėtuvės“. Renginio metu bendravau su gyventojais, išklausiau jų pastabas/pasiūlymus.
 • 2022 m. buvau savanore ir dalyvavau įgyvendinant Asoc. Paupių bendruomenės paruoštą projektą „Bendruomeniškesnis rytojus“ https://www.paupiubendruomene.lt/.
 • 2022-12-02 Klaipėdos m. Meras V. Grubliauskas įteikė Padėką už savanoriškų vertybių puoselėjimą ir aktyvų įsitraukimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą Klaipėdos mieste.

Klaipėdos miesto aktualijos

 • Dalyvavau ir pasisakiau visose Klaipėdos miesto seniūnaičių sueigose.
 • Dalyvavau Klaipėdos universiteto rengiamuose mokymuose „Future mokymo modelyje“ “From Urban to human regeneration“.
 • Aktyviai dalyvavau Klaipėdos bendruomenių asociacijos veikloje, ruošiau raštus dėl esamos ir planuojamos veiklos, susijusios su tarša, krantų išsaugojimu, eismu ir pan..
 • Konsultavau KIDE (Klaipėdiečių asociacija už demokratiją ir ekolgiją) vadovę A. Andronovą aplinkosauginiais klausimais.

Aukščiau paminėtus darbus galėjau nuveikti ir gauti teigiamą rezultatą tik glaudžiai bendradarbiaujant su Asociacija Paupių bendruomene ir gyventojais.

Planuoju tęsti  nebaigtus ir naujai numatytus darbus ir 2023 m..

Numatomos veiklos kryptys

Nr.TikslasUždaviniai
1Gyvenamosios vietovės teritorijos priežiūra ir aplinkos apsaugaPaupio rajono gatvių rekonstravimas (asfaltavimas).
Neapšviestose rajono gatvėse apšvietimo įrengimas.
Kompleksinės laisvalaikio zonos (vaikų žaidimo ir sporto aikštelės) įrengimas.
Pavasarinės talkos organizavimas Paupių rajono puošimas ir pan.
Inicijuoti vaikų lopšelio-darželio statybos įtraukimą į Klaipėdos m. 2023-2025 m. strateginį veiklos planą.
2Organizuoti  sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvautiKartu su Asociacija Paupių bendruomenė rašyti projektus, gauti lėšų ir organizuoti renginius.
Kartu su Raudonuoju kryžiumi organizuoti pirmosios pagalbos mokymo užsiėmimus.
3.Dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalaisSekti Klaipėdos m. savivaldybės administracijos puslapį www.klaipeda.lt  ir aktyviai dalyvauti susitikimuose, svarstymuose ir pan.

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2023/01/2022_paupiu-seniunaites-r.arcisauskienes-veiklos-ataskaita.pdf

Seen by Rasa Arcišauskienė at 16:23

Pagarbiai,

Paupių seniūnaitijos seniūnaitė Rasa Arcišauskienė

Paupių bendruomenė vėl tarp prizininkų

Tradiciškai, Trijų Karalių dieną, t.y. sausio 6-ąją, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka organizuoja “Kalėdinių eglučių kiemelio” padėkos popietę, kur sukviečiami visi Kalėdų eglučių kiemelio kūrėjai bei dalyviai.

Paupių bendruomenė šiame konkurse dalyvauja jau nuo 2017 m. Reikia pripažinti, kad paupiškių Originalios eglutės kasmet būna išskirtinės, ypatingos, gal todėl visą dalyvavimo laikotarpį bendruomenė yra tarp prizininkų.  2017 m. užimta garbinga III vieta. 2018 m. buvome nenugalimi t.y. užimta I vieta. Mūsų iš kvadratėlių nerta net dviejų metrų eglė džiugino ne tik klaipėdiečius, bet ir Lietuvos gyventojus bei atvykusius iš užsienio. Mirgėjo spauda, rašė visi portalai, rodė televizijos, kalbėjo radijo stotys. 2019 m. Originali eglutė iš sagų  taip pat užėmė I-ąja vietą bei pasiekė Aukščiausios sagų dekoracijos  Lietuvos rekordą. Eglutės aukštis 3 m 30 cm, skersmuo 1 m 57 cm. Šis rekordas bus patalpintas šiuo metu dar ruošiamoje ir planuojamoje išleisti Lietuvos rekordų knygoje, o pati eglutė ir Paupių bendruomenė sulaukė labai didelio žiniasklaidos dėmesio. 2020 metų eglutė buvo  „Eglutė- Klaipėda“   bei skirta mūsų miestui, klaipėdiečiams. 2021 m.  eglutė nukėlė į vaikystę. Net 3 metrų aukščio ir 2.2 m pločio gražuolės viršūnę puošė lėktuvas, kuris pabėrė ant žaliaskarės net 5235 vnt. vaikiškų žaisliukų: kinderių, mašinėlių, lėlyčių, kaladėlių ir t.t.

2022 m. Paupių bendruomenės sukurta Originali Kalėdinė “Dovanų” eglutė- tai dovana visiems žmonėms. Į šias simbolines dovanų dėžutes gamindamos moterys sudėjo visą savo širdį, geras emocijas, skambų juoką. Jos pilnos tikėjimo ir vilties, jog viskas bus gerai.

Ši eglutė, kartu su dar kitomis, net 43-mis “Kalėdinių eglučių kiemelio” dalyvėmis džiugino klaipėdiečius, miesto svečius bei I. Simonaitytės bibliotekos lankytojus iki pat Trijų Karalių. Na o padėkos popietės metu iškilmingai buvo apdovanoti nugalėtojai bei pagerbti renginio rėmėjai, partneriai.

Daugiausia žiūrovų simpatijų ir balsų atiteko pirmos vietos eglutės kūrėjams – „Draugų eglutei“, antra vieta džiaugėsi – Asociacija „Paupių bendruomenė“, trečios vietos laimėtojais tapo – Klaipėdos priešgaisrinė gelbėtojų tarnyba.

 Pirmos vietos laimėtojus apdovanojo įmonių grupė UAB „BaltichesHouse”, įsteigusi 200 eur čekį apsilankymui PC „Studlendas“, antros vietos laimėtojams atiteko Klaipėdos dramos teatro dovana, net 15 bilietų į Agata Duda-Gracz “Meilė” spektaklį. Trečios vietos nugalėtojams prizą įsteigė „Klaipėdos architektai“.

https://www.klavb.lt/naujienos/1/apdovanoti-kaledu-egluciu-kiemelio-kurejai:744

Prie Paupių viešųjų erdvių kokybės gerinimo prisideda ir Klaipėdos Laisvoji Ekonominė Zona

Paupių gyvenamasis rajonas įsikūręs labai patrauklioje Klaipėdos vietoje, tad kiekvieno atvažiuojančio į Klaipėdą Klemiškės,  Joniškės ar Liepų gatvėmis svečio akį patraukia atsiveriantys sutvarkyto/nesutvarkyto miesto plotai. Kad tų nesutvarkytų plotų būtų kiek galima mažiau, Paupių gyvenamojo rajono gyventojai stengiasi šią teritoriją  puoselėti, prižiūrėti ir grąžinti.

Gražėja ne vien gyventojų pagalba, bet ir dėką tų, kurie padeda bendromis jėgomis tą tikslą pasiekti. Jau antrus metus Klaipėdos Laisvoji Ekonominė zona bendradarbiauja su Klaipėdos miesto vietos bendruomenėmis ir finansuoja jų idėjas. Viena iš jų, Paupių bendruomenės, buvo baigta įgyvendinti dar šių metų vasarą. Tai medinio tako ir aikštelės, priėjimui prie Danės upės, įrengimas. Nupirkta net 12 irklenčių, kuriomis gyventojai gali mėgautis plaukiodami ne tik Danės upėje, bet ir kituose vandens telkiniuose.

Projektas “Paupių gyvenamojo rajono viešųjų erdvių kokybės gerinimas” įgyvendintas neseniai, tik prieš keletą dienų. Tai antrasis Paupių bendruomenės projektas, kurį finansavo Laisvoji   Ekonominė Zona, taip prisidėdama prie Paupių gyvenamojo rajono kokybės gerinimo bei padėdama spręsti susidariusias mūsų gyvenamajame rajone opias problemas.

Visą Asociacija Paupių bendruomenės gyvavimo laikotarpį, daugiau kaip 5 metus, bendruomenės narių gretos augo, patys stiprėjo, bendravo, rengė šventes ir kartu sportavo. Kartu kūrė ir kuria gražesnę aplinką.  Bendruomenės iniciatyva, puoselėjama ir tvarkoma visa Paupių gyvenamojo rajono teritorija, tačiau didžiausias  dėmesys skiriamas teritorijai  kur vyksta bendruomenės renginiai ir šventės, t.y. Jaunystės g., labai gražioje atviroje erdvėje prie vandens telkinio.

Kadangi vieta prie vandens telkinio yra tapusi viso rajono gyventojų traukos centru, bendruomenės nariai šią teritoriją prižiūri kaip savo.

Dar praeitais metais paupiškiams į pagalbą tvarkant šią teritoriją ateidavo Klaipėdos Valstybinė Kolegija, savo traktoriuku padėdavo gyventojams nušienauti šias dideles erdves.  Šiemet į pagalbą, tvarkant teritoriją prie vandens telkinio, atskubėjo  Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“, tačiau kitose teritorijose, gyventojai, be pagalbos jau sunkiai  pajėgė susitvarkyti, tad Paupių bendruomenės viešųjų erdvių tvarkymas buvo tapęs  bendruomenės širdies skausmu, todėl, vykdant LEZ finansuojamą projektą “Paupių gyvenamojo rajono viešųjų erdvių kokybės gerinimas”, buvo įsigytas traktoriukas.

Suorganizuotos rudeninės talkos metu buvo sutvarkyta ir išgrąžinta teritorija, esanti Jaunystės g. prie vandens telkinio. Jos metu gyventojai ne tik nepriekaištingai susitvarkė, bet ir išbandė naują bendruomenės pirkinį.

Traktoriuko įsigijimas leido bendruomenei ir patiems gyventojams elgtis ūkiškiau, tvarkytis gražiau ir tuo pačiu klaipėdiečių ir  atvykstančių svečių akis džiugins tvarkingos ir nušienautos Paupių gyvenamojo rajono viešos erdvės, o patys gyventojai jausis  tikrais šio rajono šeimininkais.

Kiekvienas gyvenamasis rajonas turi begalę problemų,  ne išimtis ir Paupiai. Šiame rajone didžiulė problema yra taipogi  viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo stoka.  Daugelyje rajono gatvių visiškai neapšviestos.  Iki šiol  teritorija esanti Jaunystės g., prie vandens telkinio, buvo paskendusi   visiškoje tamsoje, nebuvo šviestuvų, tad prisėsti ant suolelio pavakarę buvo kiek nejauku o juk ten, per labai trumpą laikotarpį, bendruomenės dėka  buvo pastatyti  5 suoliukai, dviračių stovas, įrengta lauko bibliotekėlė. Tad vykdant, LEZ finansuojamą projektą “Paupių gyvenamojo rajono viešųjų erdvių kokybės gerinimas” buvo nupirktas ir pastatytas, šioje teritorijoje  LED  lauko šviestuvas su saulės baterijomis.

Klaipėdos Laisvosios Ekonominės Zonos finansuojamas   projektas “Paupių gyvenamojo rajono viešųjų erdvių kokybės gerinimas” paskatino  gyventojus dar aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą bei pagerino pačių paupiškių gyvenimo kokybę, tuo pačiu Klaipėda tapo patrauklesniu, gražesniu ir švaresniu miestu. Turime pasidžiaugti, per labai trumpą laikotarpį, prie  Paupių bendruomenės narių prisijungė net 6  gyventojai. Manome, kad šis projektas turėjo įtakos kai kurių Paupių gyvenamojo rajono gyventojų tokiam puikiam apsisprendimui.  

Kai ir vėl Kalėdos ateina į Paupius

Paupiškiai, laukdami gražiausių metų švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2023-iųjų metų, nesėdi rankų sudėję. Kaip ir kiekvienais metais Paupių gyvenamąjį rajoną puošia ir gražina patys gyventojai. Šiais metais kalėdinėmis eglutėmis buvo papuoštos net 5 Paupių gyvenamojo rajono erdvės erdvės. Eglučių įžiebimo šventė – labiausiai laukiama žiemos šventė Paupiuose, tačiau ne ką mažaiu laukiamas ir … Skaityti toliau Kai ir vėl Kalėdos ateina į Paupius