Apie mus

Mūsų bendruomenės susikūrimo istorija prasideda nuo UAB „ Aternos“, adresu Joniškės g. 36, Klaipėda, bandymų įrengti krematoriumą bendrovės patalpose, kurios nutolusios 75 m. atstumu nuo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio  Paupių   gyvenamojoje   teritorijoje. Vos pasklidus žiniai, kad kone Klaipėdos centre, atsiras krematoriumas, kur bus kremuojami mirusieji, aplinkiniai gyventojai  tvirtai išreiškė valią, jog tokios kaiminystės nepageidauja bei sukilo prieš šias statybas.  Buvo suburta  iniciatyvinė grupė. Surinkta daugiau nei 3500 gyventojų parašų. Didžiulis noras apsiginti nuo krematoriumo  kaiminystės  paskatino gyventojus susiburti bei įteisinti tai labai svarbiais   Paupių bendruomenei dokumentais.

Asociacija Paupių bendruomenė įsteigta 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Asociacijos Paupių bendruomenės steigėjai: Regina Baguckienė, Rasa Stankūnienė, Rasa Arcišauskienė, Sigita Kurmelienė, Mindaugas Mintautas.

Po ypač atkaklios ir aršios kovos,   daugelio piketų, debatų, konferencijos “Ar vieta krematoriumui Joniškės gatvėje?” ir t.t. pavyko užkirsti kelią šiai veiklai Klaipėdos mieste.

Šiandien Asociacija Paupių bendruomenė apima teritoriją tarp Joniškės gatvės – Liepų gatvės – Palanga -Klaipėda kelio E272 – geležinkelio gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia teritorija susijusius asmenis; palaiko tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius, skatina ir palaiko bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir soc. raidą bei pilietiškumą, viešina istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis, plėtoja ir palaiko ryšius su kitomis bendruomenėmis, siekia kurti saugią, sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpinasi jos gražinimu.

Pagrindinės veiklos kryptys: gyventojų aktyvumo skatinimas, gyvenamosios aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams, kraštovaizdžio tvarkymas, laisvalaikio organizavimas gyventojams, sportinė veikla, neformalusis ugdymas, kultūrinis švietimas.