Asociacija Paupių bendruomenė- viena iš projekto “Prisijungusi Lietuva” bendruomenių įtinklinimo konkurso nugalėtojų!

Asociacija Paupių bendruomenė dalyvauja projekte “Prisijungusi Lietuva”, kurios tikslas padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, ir atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu.

Šis projektas 2020-uosius metus pasitiko su džiugia žinia. Buvo paskelbtas projekto “Prisijungusi Lietuva” bendruomenių įtinklinimo konkursas, kviečiantis dalyvauti bendruomenes – projekto dalyves.

Šio konkurso tikslas – perkelti dalį bendruomenės veiklų į elektroninę erdvę, kurti naujas paslaugas bendruomenės nariams ir taip paskatinti gyventojus naudotis internetu. Iš daugiau nei 700 bendruomenių, net 120 jų galėjo laimėti po 1000 Eur.

Asociacija Paupių bendruomenė pateikė šiam konkursui projektą “Asociacijos Paupių bendruomenės interneto svetainė- virtuali vizitinė kortelė” ir tapo viena iš 120-ies Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso LAIMĖTOJŲ!

https://ndma.lt/2020/03/31/bendruomeniu-itinklinimo-projektu-konkurso-laimetojai/

Ši, Asociacijos Paupių bendruomenės svetainė – projekto “Asociacijos Paupių bendruomenės interneto svetainė- virtuali vizitinė kortelė” – sėkmingas rezultatas!

“Asociacija Paupių bendruomenė įkurta 2017-08-31. Kaip ir kiekvienai Lietuvos  bendruomenei, taip ir Asociacijai Paupių bendruomenei, viena iš didžiausių problemų yra suburti gyventojus ne tik bendriems tikslams – gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje, bet ir leisti laisvalaikį kartu, veikti aktyviau taip pritraukiant kuo daugiau žmonių bendrystei. Mūsų bendruomenės teritorijoje gyvena nemažai vyresnio amžiaus žmonių, kurie naudojasi internetu, tačiau  nesinaudoja socialiniais tinklais t.y. feisbuko paskyromis. Kadangi Paupių bendruomenė turi tik feisbuko paskyrą „Paupiai. Klaipėda“, mums  kyla daug problemų viešinant planuojamus susirinkimus, talkas, įvairius renginius, mokymus, edukacijas ar kitas veiklas. Ypač tai aktualu skelbiant mūsų gyvenamojo rajono ar Klaipėdos miesto svarbią informaciją. Su tokia problema susidūrėme ir š.m. sausio 17 d., kai norėjome pranešti visiems gyventojams, jog Paupių bendruomenė pasiekė naują Aukščiausios sagų dekoracijos Lietuvos rekordą, tačiau kaip nebūtų gaila ne visus gyventojus pasiekė ši puiki žinia.  Tad kilo tokia idėja,  pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, įtinklinklinti bendruomenę sukuriant interneto  svetainę, taip   skatinant visus  gyventojus naudotis  internetu bei  pritraukiant juos naujoms veikloms. Šioje Paupių bendruomenės interneto svetainėje būtų pateikta informaciją apie pačią Paupių bendruomenę, jos susikūrimo istorija, nuveiktus darbus, planuojamus susirinkimus, talkas, renginius, šventes, mokymų medžiagą, vykdomas apklausas bei būtų dalinamasi gražiomis idėjomis ir svarbiais įvykiais. Kadangi kuriame Paupių bendruomenės video metraštį bei metraštį knygą, jie taipogi būtų patalpinami šioje svetainėje.”- rašoma projekte.

“Tad mūsų tikslas – perkelti kuo daugiau informacijos į elektroninę erdvę, kuri būtų pasiekiama visiems, taip skatinant visus, tame tarpe ir senyvo amžiaus senjorus, naudotis internetu, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas  bei viešinant  bendruomenės organizuojamus renginius, paslaugas ir panašias veiklas, sukurtiant bendruomenės ir jos teikiamoms paslaugoms  teigiamą įvaizdį bei didinant Paupių gyvenamojo rajono, esančio Klaipėdoje patrauklumą.  Tai būtų Asociacijos Paupių bendruomenės internetinė, virtuali vizitinė kortelė, kuri tiesiogiai prisidėtų prie sėkmingos ir veiklios Paupių bendruomenės stiprinimo bei bendruomeniškumo, gyventojų išprusimo, tobulėjimo bei efektyvaus, saugaus ir atsakingo naudojimos informacinėms technologijomis bei internetu” – pabrėžia projekto autorius, Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė.

Projekto “Prisijungusi Lietuva” bendruomenių įtinklinimo konkurso bei Paupių bendruomenės svetainės naudą ir rezultatus pajusime visi. Žmonės, turėdami galimybę naudotis Asociacijos Paupių bendruomenės interneto svetaine, joje paskelbta informacija, sustiprins savo gebėjimus naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, internetu, taip įgaus daugiau pasitikėjimo savimi bei žengs koja kojon su naujovėmis.

Įsitrauks į bendruomeninį gyvenimą skirtingų kartų, interesų, amžiaus gyventojai.

Žmonės, buvę pasyviais stebėtojais, taps aktyvesniais dalyviais, problemų sprendėjais, partneriais.

Sukuriamas spartus virtualus ryšys su gyventojais, kuris peraugs į bendrystę veiklų metu.

Bendruomenė, jos veikla bus labiau matoma bei pasiekiama informacija interneto pagalba ne tik mūsų gyventojams, bet ir kitoms bendruomenėms. Taip puoselėsime glaudesnius ryšius bei galėsime virtualiai bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi   su kitomis Lietuvos bendruomenėmis.

Gyventojai jausis saugesni, nes bet kuriuo momentu bus lengviau susisiekti su Asociacijos Paupių bendruomenės vadovu ir valdybos nariais, kadangi bus visiems prieinami kontaktai.

Pastovios veiklos, vykstančios mūsų bendruomenėje   motyvuoja gyventojus naudotis internetu bei informacinėmis ir ryšio technologijomis, o internetinės svetainės atsiradimas skatins dažniau   lankytis joje, plačiau pasidomint mūsų veiklomis, norint sužinoti daugiau informacijos apie būsimus renginius, kaip sprendžiamos rajone iškilusios problemos ir t.t.

Bus vykdomos gyventojų apklausos, kurios atspindėtų gyventojų norus, siekius, planus.

“Bus sutaupyta daugiau bendruomenės narių lėšų bei prisidėsime prie medžių išsaugojimo. Lig šiolei visa svarbi informacija apie renginius bei kitas veiklas buvo spausdinama ir išnešiojami lapeliai po visą Paupių gyvenamąjį rajoną (nes ne visi gyventojai naudojasi feisbuko paskyra). Informacija buvo išsiuntinėjama ir asmeninėmis žinutėmis, tačiau daugumos gyventojų kontaktų  neturime, nes mūsų gyvenamajame rajone gyvena virš 1093 balsavimo teisę turinčių gyventojų. Tad ne visada buvo galimybė pasiekti visus gyventojus, ypač naujakurius ar atokiau gyvenančius senjorus. Sukūrus bendruomenės internetinį puslapį, naujausios žinios pasieks visus gyventojus žymiai greičiau ir informacija bus išsamesnė ir tikslesnė”-skelbia Regina Baguckienė .  

Kadangi internetinėje bendruomenės svetainėje bus vykdomos ne tik apklausos bet ir dalinamasi mokomąja medžiaga, taip skatinsime gyventojus tobulėti, naudojantis internetu, mokytis kompiuterinio raštingumo. Taip bus patenkinami bendruomenės narių poreikiai, sudarytos palankesnės bei geresnės sąlygos mokytis, neišeinant iš namų, tobulėti bei aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą.

Asociacija Paupių bendruomenė kuria metraštį ne tik kaip metraštį knygą, bet ir video metraštį, kuris patalpinamas YouTube pažymint Paupių bendruomenė. Šis metraštis, patalpintas Asociacijos Paupių bendruomenės interneto svetainėje, pasieks visus gyventojus bei motyvuos aktyviau dalyvauti benrduomeninėje veikloje. Tokiu būdu bus skatinamas bendruomeniškumas bei greičiau į bendruomenę įsilies nauji nariai.

Projektas “Asociacijos Paupių bendruomenės interneto svetainė – virtuali vizitinė kortelė” – buvo labia svarbus, aktualus ir reikalingas bendruomenei. Jis prisidės prie bendruomenės aktyvesnės veiklos, naujų siekių bei gražių tikslų siekimo.  Šio projekto tikslų įgyvendinimas, sukūrus Asociacijos Paupių bendruomenės interneto svetainę, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas bei interneto platybes ir galimybes tapo atspirties tašku tramplynui į sekantį etapą t.y.  bendruomenės verslumo didinimą.

Pagarbiai,

Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė

Regina Baguckienė