Kaimynų diena Paupių bendruomenei

“Jau lauksime kitų metų, kitos “Kaimynų dienos Paupių bendruomenei”- vienbalsiai kartojo linksmai nusiteikę, emocijų pilni paupiškiai, atsisveikindami su Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados “Žemaitija” atstovais, kurie spalio mėn. 23 d. suorganizavo Paupių gyvenamojo rajono gyventojams išvyką į Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligoną.

Kariškų užsiėmimų metu gyventojai buvo mokomi kaip išgyventi ekstremaliom sąlygom miške, pasiruošti laužo kūrenimui bei jį susikurti neturint degtukų. Pasirodo, tai galima padaryti peiliu. Ir dideli ir maži galėjo išbandyti patys.

Ne ką mažesnis iššūkis buvo bandymas pereiti upę nesušlapus.

Didelio paupiškių susidomėjimo sulaukė ir karinės technikos pristatymas.

Tačiau bene didžiausia staigmena tapo pasivažinėjimas 14 tonų svorio vikšriniu šarvuočiu.

https://www.facebook.com/100007482974633/videos/pcb.1516743692021576/599971711453727

LDE Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija” vadovybės kuopos renginys “Kaimynų diena Paupių bendruomenei” buvo skirtas paminėti Krašto apsaugos dienai bei gerinti kariuomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.