Asociacijos Paupių bendruomenės 2021 metų veiklos ataskaita

Asociacijos Paupių bendruomenės tikslas ir uždaviniai: 

Suburti teritorijoje tarp Joniškės gatvės – Liepų gatvės – Palanga – Klaipėdos kelio E272- geležinkelio gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia teritorija susijusius asmenis; palaikyti tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius; teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams; atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės  interesus; konstruktyviai bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendžiant bendruomenės problemas, tiesiogiai arba samdant kitus asmenis; skatinti ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą; viešinti istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis; plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje; siekti kurti saugią  (glaudžiai bendradarbiaujant su teisėsaugos organais), sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis gyvenamosios aplinkos gražinimu.

Asociacijos Paupių bendruomenės valdyba: Rasa Arcišauskienė, Rasa Stankūnienė, Martynas Gaina, Vitalijus Grigišas, Regina Baguckienė.  

Asociacijos Paupių bendruomenės valdybos pirmininkas: Martynas Gaina.

Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė: Regina Baguckienė

2021 m. gruodžio mėn. 31 d. Asociacijoje Paupių bendruomenėje buvo 61 narys  (2020-12-31 buvo 57, 2019-12-31 buvo 63, 2018-12-31 – 61, 2017-12-31 – 49 nariai).

Pasirašytos 6 bendradarbiavimo (partnerystės) sutartys.

Per 2021 m. įvyko 6 Asociacijos Paupių bendruomenės valdybos susirinkimai, visuotinis ataskaitinis Paupių bendruomenės susirinkimas (2021-04-07) bei kiti organizuojamų renginių, veiklų  ir t.t. gyventojų  iniciatyvinių grupių susitikimai.

Veiklos, susijusios su bendruomenės narių kultūrine, švietimo, socialine raida, pilietiškumu bei pasiekimai, kuriant sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką:

2021-12-01 Paupių bendruomenės grupė, vienijanti 5 saugios kaimynystės grupes Paupių gyvenamajame rajone,  tapo 2021 m. respublikinio konkurso „Veikliausios  saugios kaimynystės grupės“ nugalėtoja. https://www.youtube.com/watch?v=3jUKcPrmwyg

2021-01-06 Klaipėdos apskrities  I. Simonaitytės bibliotekos „Kalėdinių eglučių kiemelio“ konkurso baigiamajame padėkos  renginyje, paskelbti 2020 m. nugalėtojai. Paupių bendruomenės pagaminta Originali Kalėdinė eglutė „Klaipėda“ laimėjo II-ąją vietą. Idėjos autorė Sandra Sčavinskienė.

Dalyvauta 2021 m. sausio 13 d. vykusioje pilietinėje iniciatyvoje “Atmintis gyva, nes liudija”, skirtoje prisiminti ir paminėti istorinės mūsų Tautos pergalės prieš agresorių 30- ąsias metines. Gauta padėka. Atsakingas asmuo Regina Baguckienė.

Gauta “Prisijungusi Lietuva” padėka Paupių bendruomenei  už nuoširdų indėlį į nacionalinį projektą “Prisijungusi Lietuva” stiprinant savo krašto žmonių skaitmeninius įgūdžius.

2021-08-14 Paupių bendruomenės komanda (12 žmonių) dalyvavo  Cepelinų virimo Lietuvos čempionate. Laimėta 4-a vieta bei spec. prizas už išskirtinius, neįprastus (raudonus) cepelinus. Komandos vyr. virėja Audronė Grigišienė.

Dalyvauta Kaimynų kaimyno konkurse, kurį organizavo Klaipėdos miesto bendruomenių pareigūnai 2021 gegužės mėn. net trys Paupių gyvenamojo rajono gyventojai, Vitalijus Grigišas, Dalia Butkienė ir Martynas Gaina tapo Kaimynų kaimyno nugalėtojais.

Tęsiamas Paupių bendruomenės metraščio kūrimas (metraščio-knygos ir video metraščio). Nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=NKrLvphWhXE Vykdytojai – Sigitas Stankūnas, Rasa Stankūnienė.

2021-01-22 Paupių bendruomenės komanda dalyvavo  naktiniame žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“. Atsakingas asmuo Vitalijus Grigišas.

2021-01-21, 2021-02-11 dalyvauta virtualiuose  susitikimuose  su AB  „Klaipėdos mediena“ atstovais. Atsakingas asmuo Rasa Arcišauskienė.

2021 m.  kovo 09 – balandžio mėn. 1 d. vyko visuotinis pasiruošimas- virtualios  edukacijos  “Išridenkime velykinius margučius iš namų”. Dalyvavo daugiau nei 15 gyventojų, pagaminti daugiau nei 73 įvairaus dydžio  margučiai bei papuoštos jais Paupių gyvenamojo rajono erdvės. Organizatorė bei idėjos autorė Sandra Sčavinskienė.

2021 m. kovo mėn. inicijuota akcija “Pasitinkame giesmininkus“. Pagaminti, išdalinti ir pakabinti Paupiuose 22 inkilėliai varnėnams. Organizatorius  bei idėjos autorius Martynas Gaina.

2021-03-24 vyko virtualūs gaisrinės saugos mokymai Paupių gyventojams. Atsakingas asmuo Rasa Arcišauskienė.

2021 kovo- gegužės mėn. keturi mažieji paupiškiai dalyvavo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuotame piešinių konkurse “Saugus eismas kelyje 2021”. Atsakingas asmuo Regina Baguckienė.

2021-04-29 dalyvauta Apskritojo stalo diskusijoje “Bendruomeninės veiklos plėtojimo galimybės Šiaulių mieste: naudingos iniciatyvos ir siektini  teisinio reglamentavimo pokyčiai”, kur buvo  pasisakyta tema “Asociacija Paupių bendruomenė – Kaip mes siekiame bendruomeninių veiklų rezultatyvumo”. Skaidres pristatė   Regina Baguckienė.

Kartu su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Motorizuotaja pėstininkų brigada “Žemaitija” 2021-05-14 organizuota “DAROM – 2021 m. Paupiuose“. Atsakingas asmuo Regina Baguckienė.

2021-06-10 surengtas Paupių bendruomenės atstovų susitikimas su Kauno Technologijų universiteto  tyrėjų grupe,  kuri   vykdė  projektą “Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės  visuomenę” (CS4Welfare) finansuojamą  pagal LMT sutartį Nr. S-GEV-20-6) . Atsakingas asmuo Regina Baguckienė.

2021-05-28 organizuotas virtualus Kaimynų dienos pasveikinimas Paupių gyvenamojo rajono gyventojams  (video siužetas). Atsakingas asmuo Sigitas Stankūnas.

2021-06-29 organizuotas gyventojų susitikimas su  Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Motorizuotosios  pėstininkų brigados  “Žemaitija” vadovybės atstovais. Atsakingas asmuo Rasa Arcišauskienė.  

2021-06-25 dalyvauta Tradiciniame Lietuvių liaudies žaidimų čempionate. Atsakingas asmuo Regina Baguckienė.

 2021-07-18 Paupių komanda (11 žmonių) dalyvavo “Vilties bėgime”, kur Dominykas Čiuželis 3 km. atstumą nubėgo  per 11.43 min. ir laimėjo garbingą III-ą vietą.  Atsakingas asmuo Sigitas Stankūnas.

2021-07-23 kartu su kitomis Klaipėdos m. bendruomenėmis, KBA narėmis, dalyvauta Didžiojoje Jūros šventės eisenoje. Atsakingas asmuo, organizatorius Regina Baguckienė.

2021-08-07 Paupių bendruomenės  lauko tinklinio komanda dalyvavo  Gindulių sporto šventės varžybose. Atsakingas asmuo Nerijus Šmaižys.

2021-08-27 organizuota talka prie vandens telkinio, prūdelio. Ataskingas asmuo Regina Bagckienė.

2021-09-25 dalyvauta paupiškio Andriaus Sasnausko personalinėje akmens dirbinių parodoje.

2021-10-23 “Kaimynų diena Paupių bendruomenei”. Oganizatorius LDE Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada “Žemaitija”. Atsakingas asmuo Regina Baguckienė

2021-11-03 pastatytas antrasis lauko treniruoklis Paupiuose. Atsakingas asmuo Regina Baguckienė

2021-08-28 organizuota “Vasaros palydėtuvių” šventė. Dalyvavo daugiau nei 200 žmonių. Šventę planavo ir rengė 11 savanorių iniciatyvinė grupė.

2021-10-29 Paupių gyvenamasis  rajono papuoštas moliūgais . Idėjos autorė ir atsakingas asmuo Audronė Grigišienė.

2021-12-21 dalyvauta virtualiame  baigiamajame  susitikime, skirtame pristatyti įdomiausius, sėkmingiausius ir ivonatyviausius bendruomeninių organizacijų 2021 m. įgyvendintus  projektus. Regina Baguckienė pristatė Paupių bendruomenės įgyvendintą projektą “Bendrystė veža”.

2021-12-16 dalyvauta Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato tradicinėje Kalėdinėje padėkos popietėje, kur išskirtinai pagerbta Paupių bendruomenė,  laimėjusi respublikiniame konkurse “Veikliausios saugios kaimynystės grupės” I-ąją vietą.  Dalyviai Martynas Gaina ir Regina Baguckienė.

Atidaryta paramos sąskaita nukentėjusioms nuo sprogimo Jaunystės g. 12 namo dviems šeimoms. Surinktos lėšos perduotos  nukentėjusiems.

2021-12-07- 2022-01-14 dalyvauta I. Simonaitytės  bibliotekos “Kalėdinių eglučių kiemelio” konkurse. Paupių originali Kalėdinė eglutė „Vaikystė“.

2021 m. Asociacijos Paupių bendruomenės vykdyti  projektai :

Projektas “Bendrystė veža“, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Klaipėdos m. savivaldybės. Projekto vadovas ir vykdytojas – Regina Baguckienė.

2021-10-13 susitikimas Paupiuose su Klaipėdos m. savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus specialistais dėl ankstyvų pavasarinių gėlių sodinimo Paupiuose leidimo ir vietų aptarimo. Dalyvavo Regina Baguckienė ir Rasa Arcišauskienė.

2021-11-06 Gėlių sodinimo akcija “Papuoškime Paupius gėlėmis“. Akcijos metu Paupių gyvenamajame rajone, palei Joniškės g. Rūko g. Klemiškės g. tam tikrose teritorijose, Jaunystės g. prie vandens telkinio pasodinta daugiau nei 15 tūkst. daugiamečių gėlių svogūnėlių t.y. tulpių, narcizų ir krokų. Pastatytos dvi gėlinės rekonstruotoje Joniškės gatvėje. Nors pati gėlių sodinimo akcija oficialiai vyko tik vieną dieną ir dalyvavo 22 paupiškiai, tačiau pavieniai  gyventojai, sodindami ankstyvųjų gėlių svogūnėlius, plušėjo daugiau nei savaitę, taip įtraukdami vis naujus kaimynus. Tad  šioje  akcijoje   dalyvavo daugiau nei 42 Paupių gyvenamojo rajono gyventojai.

2021-11-27 aplankytas Molėtų kraštas,  dalyvauta edukacinėje programoje “Aukštaičių valgiai – karalių stalui”, kur buvo Paupių gyventojams pristatyti net 4 aukštaitiški patiekalai: kukorai, karvojai, koldūnai ir Čičinsko kepsniai. Pabūvota pirmajame  specializuoto stiklo dirbinių muziejuje. Aplankytas Lietuvos etnokosmologijos Muziejus, pasisvečiuota  Alantos dvare, kur atidaryta Vaidoto Žuko meno galerijos ir  kitos kilnojamosios parodos bei įkurtas iš Alantos krašto kilusio palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus. Kelionėje dalyvavo 40 gyventojų.

2021 lapkričio – gruodžio mėn. vykdytos  Originalios Kalėdinės  eglutės “Vaikystė” konstravimo kūrybinės dirbtuvės. Net 3 metrų aukščio ir 2.2 m pločio gražuolės viršūnę puošia lėktuvas, kuris paberia ant žaliaskarės net 5235 vnt. vaikiškų žaisliukų: kinderių, mašinėlių, lėlyčių, kaladėlių ir t.t. Šiuos žaisliukus paaukojo daugiau nei 32 gyventojai iš Paupių, Klaipėdos miesto bei rajono, Vilniaus, naudotų vaikiškų žaislų parduotuvė “Žaislynėlis” ir t.t. Prie Originalios eglutės konstravimo darbų prisijungė daugiau nei 30 Paupių gyvenamojo rajono gyventojų. Idėjos autorė Sandra Sčavinskienė. Šią originalią eglutę 2021-12-07- 2022-01-14 klaipėdiečiai ir miesto svečiai galėjo apžiūrėti Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės  bibliotekos “Kalėdinių eglučių kiemelyje“.

2021-12-02, 2021-12-10 edukacijų “Pasitikim Kalėdas kitaip” metu buvo kuriamos kalėdinės dekoracijos net 6 Kalėdinėms erdvėms Paupiuose. Šiose edukacijose dalyvavo 14 gyventojų.

2021-11-23 Suoliukų konstravimo ir pastatymo kūrybinių  dirbtuvių metu vyrai sumeistravo ir pastatė du lauko suoliukus.  Visi šie suoliukai turi ir vardus. Pernai pastatytas suoliukas buvo pavadintas Bendruomeniškumo suoliuku, tai šiais metais sukonstruoti ir pastatyti suoliukai tapo “Bendrystės” bei “Sveikatingumo”. Ant šių suoliukų pakabintos išgraviruotos lentelės su suoliuko pavadinimu bei prasmingomis žymių žmonių mintimis. Šioje veikloje dalyvavo 10 Paupių gyvenamojo rajono gyventojų.

2021-12-15 įrengtos   2 lauko bibliotekėlės,  kurios stovi  Jaunystės g. prie prūdelio ir Saulėlydžio g. Šios bibliotekėlės pasipildė ir dovanotomis knygomis. Dalyvavo 7 gyventojai.

2021-12-10 – 1021-12-17 “Adventas – gerų darbų metas” veiklos metu, pasitelkiant savanorius, buvo aplankyti 30 Paupių gyvenamojo rajono garbingo amžiaus senjorų (+75 m.). Dauguma šių senjorų 80-90 ir daugiau  metų.

2021-12-18 Kalėdinis renginys “Kai Kalėdos ateina į Paupius“, kurio metu  surengtas  skrabalisto Karolio Šileikos koncertinis pasirodymas gyventojams. Įžiebtos Kalėdinės erdvės. Kalėdų senelio apsilankymas pas bendruomenės vaikučius. Renginyje dalyvavo daugiau nei 200 žmonių.

“Daryk daugiau negu ligi šiol – savanoriauk!” projekto “Bendrystė veža” metu savanorystei buvo skiriamas ypač didžiulis dėmesys. Į visas veiklas įtraukti ne tik gyvenamojo rajono  gyventojai, senjorai, jaunimas bet ir 25 savanoriai. Pasirašytos 25 savanoriškos veiklos sutartys.

Projektas  “Paupių rajono gyventojų sportui ir pramogai”, finansuojamas  UAB KLEZ VB

Nupirkta 12 vnt. irklenčių, gelbėjimosi liemenių bei apsaugų kojai. Gyventojai turėjo galimybę išbandyti pasiplaukiojimus irklentėmis. 2021 m. buvo gauti  reikiami dokumentai, leidimai plaukioti Danės upėje, įrengti medinį taką prie Danės upės ir t.t.  Projektas bus tęsiamas  2022 m.

 • 2021-03-30 teiktas raštas BĮ “Klaipėdos paplūdimiai” dėl Danės upės įveiklinimo. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė. Sutikimas gautas.
 • 2021-07-22 teikti raštai Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Klaipėdos m. aplinkos apsaugos inspekcijai dėl projekto “Paupių rajono gyventojų sportui ir pramogai” įgyvendinimo. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-07-05 dalyvauta virtualiame LEZ pateiktų projektų aptarime.  Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-08-23 teiktas raštas Klaipėdos irklavimo centrui dėl plaukiojimo irklentėmis Danės upėje. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė. Gautas teniruočių grafikas.
 • 2021-09-16 ir 2021-10-22 teikti prašymai dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos skyriui dėl sutikimo statyti laikinuosius ir nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo. Sutikimas gautas.

Dalyvauta Kauno Technologijų universiteto tyrėjų grupės  vykdomame  projekte “Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės  visuomenę” (CS4Welfare) finansuojamame pagal LMT sutartį Nr. S-GEV-20-6) 2021 m. kovo- gegužės mėm. Dalyviai Regina Baguckienė ir Rasa Arcišauskienė.

Gyvenamoji aplinka: saugumas, sveikata, švari aplinka

 • 2021-02-04 rėmėjų pagalba įrengtas sferinis veidrodis Jaunystės –Rūko gatvių sankryžoje. Iniciatorius ir atsakingas asmuo – Martynas Gaina.
 • 2021-03-03 teikti  prašymai  Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjams “Dėl gyventojų saugumo užtikrinimo” bei Klaipėdos  m. savivaldybės administracijai, Saugaus eismo komisijai  dėl gyventojų saugumo bei saugaus eismo užtikrinimo Joniškės g. atkarpoje ties geležinkelio tiltu. Raštus  paruošė Regina Baguckienė. Problema išspręsta.
 • 2021-02-18 dalyvauta Klaipėdos m. Saugaus eismo komisijos posėdyje dėl Liepų g. – Jaunystės g. – Arimų g. sankryžos rekonstrukcijos į šviesoforinę. Dalyvavo ir pasisakė Martynas Gaina.
 • 2021-03-22 ,  2021-04-01,  2021-06-07  teikti  raštai UAB VIAPROJEKTAS, Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, NVSC Klaipėdos departamentui dėl Klemiškės g. rekonstravimo techninio projekto. Raštus  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-03-24 teiktas raštas  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Saugaus eismo komisijai  dėl gyventojų saugumo ir saugaus eismo užtikrinimo Jaunystės g. Raštą ruošė Rasa Arcišauskienė. Į prašymą atsižvelgta, kelio ženklai įrengti.
 • 2021-04-08 teiktas raštas  Klaipėdos m. savivaldybės  Miesto tvarkymo skyriui dėl pėsčiųjų perėjos esančios Rūko g. ženklinimo. Raštą  ruošė Martynas Gaina. Į prašymą  atsižvelgta.
 • 2021-04-07 teiktas raštas AB “Klaipėdos mediena”, UAB “Vakarų medienos grupė”, NVSC Klaipėdos departamentui dėl AB “Klaipėdos mediena” veiklos poveikio Paupių gyvenamojo rajono gyventojų sveikatai. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-04-08 teiktas raštas Klaipėdos m. Miesto  tvarkymo skyriui, transporto skyriui dėl Rūko g. – Jaunystės g. kelio ženklinimo darbų bei kelio ženklų – Stovėti draudžiama. Raštą  ruošė Martynas Gaina. Į prašymą  atsižvelgta.
 • 2021-04-14 ir 201-10-28  teikti raštai dėl Jaunystės g. šaligatvio sutvarkymo. Raštus  ruošė Regina Baguckienė ir Rasa Arcišauskienė. Į prašymą atsižvelgta. Šaligatvis sutvarkytas.
 • 2021-05-03 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl Klaipėdos m. Bendrojo plano keitimo sprendinių. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-05-10 teiktas raštas LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkui Antanui Matulai, LR Seimo nariams Arvydui Pociui ir Ligitai Girskienei bei Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui dėl AB “Klaipėdos mediena” veiklos neigiamo poveikio gyventojų sveikatai. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-05-19 ir 2021-06-21 teikti  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai bei merui V. Grubliauskui prašymai  dėl susitikimo su Asociacijos Paupių bendruomenės atstovais. Dėl karantino   ir atostogų laikotarpio savivaldybėje susitikimai neįvyko.
 • 2021-05-28 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Saugaus eismo komisijai dėl gyventojų saugumo ir saugaus eismo užtikrinimo Klemiškės gatvėje. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-08-23 teiktas  prašymas dėl Joniškės g. papuošimo kalėdinėmis girliandomis. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė. Į prašymą neatsižvelgta.
 • 2021-08-18 teiktas prašymas KVK ir Klaipėdos m. savivaldybei dėl leidimo organizuoti Vasaros palydėtuvių renginį. Dokumentus rengė Regina Baguckienė. Leidimai gauti.
 • 2021-08-30 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl paviljono įrengimo Klemiškės stotelėje, esančioje Joniškės g.. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė. Į prašymą atsižvelgta, stotelės paviljonas pastatytas.
 • 2021-08-30 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl gatvių pavadinimų ir namų nr., rodyklių įrengimo Paupių gyvenamajame rajone. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė. Į prašymą neatsižvelgta.
 • 2021-08-31 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl vaikų žaidimų aikštelės ir universalios aikštelės įrengimo Paupių gyvenamajame rajone. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021 m. spalio mėn. teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės Miesto tvarkymo skyriui dėl daugiamečių gėlių pasodinimo palei Joniškės g., Klemiškės g., Rūko g. atkarpose. Raštą  ruošė  Regina Baguckienė. Leidimas gautas.
 • 2021-10-18 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl Klemiškės g. rekonstrukcijos. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-10-29 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai  dėl šaligatvio įrengimo Jaunystės gatvėje prie viešojo transporto “Rūko” stotelės. Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-11-29 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai  dėl Paupių gyvenamojo rajono kompleksinio gatvių rekonstravimo. . Raštą  ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-12-29 teikti pasiūlymai ir pastabos Socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriui dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 m. veiksmų plano 1.1.4 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”, įgyvendinant bandomąjį modelį aprašo tobulinimo. Raštą rengė Regina Baguckienė.
 • 2021-06-17  Klaipėdos m. savivaldybei (“Dalyvaujamasis biudžetas”) teiktas gyventojų iniciatyvų idėjų pasiūlymas “Atrask ir įsimylėk Klaipėdą iš naujo”. Idėją rengė ir teikė pasiūlymą Regina Baguckienė. Dėl nepaaiškinamų priežasčių idėja atmesta.

Dalyvavimas Klaipėdos bendruomenių asociacijos (KBA) veikloje:

Aktyvių Piliečių fondo organizuojami NVO akademijos mokymai (2021 m. spalio- 2022 m. balandžio mėn.). Dalyvauja KBA  atstovai (KBA vadovas Renaldas Kulikauskas,  Paupių bendruomenė – Regina Baguckienė, “Berželio” bendruomenė – Audronė Zalumskienė).

2021-07-14 dalyvauta KBA tinklinio aikštyno įrengimo talkoje kartu su kitomis bendruomenėmis. Atsakingas asmuo Regina Baguckienė.

2021 m. gruodžio mėn. dalyvauta  KBA projekte “Dalyvauk“, bei parengtas Asociacijos Paupių bendruomenės video siužetas apie 2021 m.  veiklas Paupiuose.

Dalyvauta net 23 KBA kassavaitiniuose pašnekesiuose – nuotoliniuose pasitarimuose, aktualiomis bendruomenėms temomis, visuose (6) KBA  susirinkimuose.

Atstovauta Asociacija Paupių bendruomenė dalyvaujant susitikimuose, diskusijose, mokymuose:

 • Visus metus dalyvauta Klaipėdos m. savivaldybės  planų, aplinkosaugos ir t.t. pristatymuose. 
 • 2021m. spalio 1-3 d. Bendruomenių  forumas “Nida -2021″ “Regioninė kultūros  politika ir bendruomenės”. Virtualus dalyvavimas Regina Baguckienė ir Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-01-15 dalyvauta diskusijoje “Kokio NVO teisinio reglamentavimo laukia NVO sektorius“. Organizatorius Seimo narys Simonas Gentvilas. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-01-14 dalyvauta virtualiame  susitikime su Lietuvos bendruomenėmis. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-02-09 dalyvauta nuotoliniame susitikime su Klaipėdos pramonininkų asociacija, savivaldybe diskutuojant apie aplinkosaugą, dabartinę situaciją ir bendradarbiavimą. Dalyvavo Rasa Arcišauskienė ir Regina Baguckienė.
 • 2021-02-26 dalyvauta Consul programos virualiame pristatyme, kurį organizavo Klaipėdos m. savivaldybė seniūnaičiams ir bendruomenių vadovams. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • Dalyvauta Klaipėdos m. policijos komisariato 2020 m. veiklos rezultatų virtualiame aptarime.  Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-03-16 dalyvauta diskusijoje “Nevyriausybinių organizacijų ateities vizija”, kurią organizavo   Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, dalyvė Regina Baguckienė.
 • 2021-03-19 dalyvauta nuotolinėje konferencijoje “#Prisijungusi Lietuva  Ar prisijungėme?“, dalyvė Regina Baguckienė.
 • 2021-05-14 dalyvauta virtualiame seminare “Kokiu oru kvėpuoja Klaipėdos gyventojai?“. Dalyviai Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-05-12 dalyvauta Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos virtualiame pristatyme, kurį organizavo Klaipėdos m. savivaldybė. Dalyvės Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-05-19 dalyvauta  nuotoliniame seminare “Darni kelionė miesto gatvėmis- misija (ne)įmanoma”. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-06-01 dalyvauta virtualiame susitikime su AB “Grigeo Klaipėda”, kur pristatytas aplinkosaugos planas. Dalyviai Rasa Arcišauskienė , Regina Baguckienė.
 • 2021-07-07 dalyvauta virtualiame susitikime su Prezidentūros atstovais pristatant projektą “Lietuvos galia”. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 •  2021-07-30 dalyvauta virtualiame susitikime su Klaipėdos m. seniūnaičiais dėl vakcinacijos. Organizatoriai Klaipėdos m. savivaldybė. Dalyvavo Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2021-10-15 dalyvauta  mokymuose “Kaip atskirti tiesą nuo pramanų?“. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-10-21 dalyvauta NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų stiprinimo mokymuose. Dalyvavo  Regina Baguckienė.
 • 2021-10-26 Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano viešinimas – subalansuotos plėtros alternatyvos pristatymas ir diskusija. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-11-11 dalyvauta konferencijoje “Saugumą kuria bendradarbiavimas”, dalyvavo Martynas Gaina ir Regina Baguckienė.
 • 2021-11-25 dalyvauta Apskritojo stalo diskusijoje “Atsparios NVO- stipri visuomenė”. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2021-12-13 dalyvauta nacionaliniame seminare “Piliečių mokslas kuriant socialinę gerovę”.  Dalyvis Regina Baguckienė.
 • Visus metus aktyviai dalyvauta svečio teisėmis  LR Seimo laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės diskusijose, susitikimuose ir pasitarimuose. Dalyviai Regina Baguckienė ir Rasa Arcišauskienė.
 • Visus metus dalyvauta  Bendruomeninių organizacijų tarybos nuotoliniuose posėdžiuose, 2021-10-05 Klaipėdos regiono Bendruomeninių organizacijų tarybų narių susirinkime. Atstovas Regina Baguckienė.

Visus 2021 m. buvo viešinamas Asociacijos Paupių bendruomenės vardas. Bendraujama su žurnalistais. Straipsniai spaudoje ir portaluose, reportažai televizijos ekranuose.

Visa informacija susijusi su Paupių gyvenamaja aplinka ir bendruomene buvo viešinama socialinuose tinkluose: fb. paskyroje Paupiai. Klaipėda https://www.facebook.com/groups/418091608553462  , Klaipėdos bendruomenių asociacija. Talpinama Paupių bendruomenės svetainėje. Dalinamasi informacija su bendruomenės nariais, išsiunčiant jiems žinutes, el. p.išsiunčiant laiškus, kabinant skelbimus 4 skelbimų lentose.

Planai  2022 m.

2022 m. planuojame tęsti jau pradėtas veiklas  bei  palaikyti tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius, teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams, atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės  interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendžiant bendruomenės problemas, skatinti ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą, viešinti istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis, plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje, siekti kurti saugią  (glaudžiai bendradarbiaujant su teisėsaugos organais), sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis gyvenamosios aplinkos gražinimu.

Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė

Regina Baguckienė