Klaipėdos m. Paupių seniūnaitijos seniūnaitės Rasos Arcišauskienės 2021 metų Veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita ruošiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos   įstatymo 34 straipsnio 1 dalies  6  punktu. Mano pagrindinė veikla buvo susijusi su:

  • Paupių gyvenamuoju rajonu, siekiant gražinti rajoną, didinti saugumą, burti gyventojus rengiant įvairius renginius/mokymus, atstovauti gyventojus Klaipėdos savivaldybėje ir kitose įstaigose. Kartu su Asociacija Paupių bendruomene 2021-04-07 suorganizavome Paupių gyvenamojo rajono gyventojų susirinkimą. Susirinkimo metu gyventojų išsakyti lūkesčiai, problemos, pasiūlymai buvo fiksuojami ir numatomi veiksmai jų įgyvendinimui.
  • aktyviai dalyvavau Klaipėdos bendruomenių asociacijos veikloje, padėjau sprendžiant esamas ir planuojamas miestui taršos problemas.

Su gyventojais bendravau, informavau, kviečiau – tiesiogiai susitinkant, Fb ir skrajučių pagalba, kabinant skelbimus skelbimų lentoje prie Bendruomenės namų, autobusų stotelėse, parduotuvėse.

Gyvenamoji aplinka: saugumas, sveikata, švari aplinka

Siekdami gyventi švarioje aplinkoje, kovojame dėl oro taršos ir triukšmo sumažinimo su kaiminystėje įsikūrusia didžiausia Europoje medienos drožlių gamintoja AB “Klaipėdos mediena” (toliau – KM).

Organizavau susitikimus ir diskusijas su KM, Klaipėdos m. savivaldybės administracija, Klaipėdos pramoninkų asociacija, aplinkosaugininkais. Pavyko pasiekti, kad KM įsipareigojo šią taršią gamybą 2022 m. uždaryti ir sumontuoti pažangią ir netaršią technologinę įrangą. KM pateikė nagrinėjimui poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus „Medienos drožlės džiovinimo technologijos modernizavimas įmonėje, esančioje Liepų g.68, Klaipėdoje“, kuriam 2021-04-13 teikiau pastabas ir pasiūlymus. 2021-05-03 įvyko gaisras ir sprogimas KM taršiausiame drožlių gamybos ceche, ko pasekoje AB “Klaipėdos mediena” nutraukė taršiausią medienos drožlių džiovinimo procesą. Jau daugiau nei pusę metų galime kvėpuoti švaresniu oru. 2021-05-10 paruošiau ir išsiunčiau raštą Sveikatos apsaugos ministerijai, Seimo sveikatos reikalų komitetui, Seimo nariams A. Pociui, L. Girskienei dėl KM neigiamo poveikio gyventojams su prašymu nebeleisti atnaujinti  MDP gamybos šalia gyvenamojo rajono.

Po kelerių metų susirašinėjimo ir diskusijų su Klaipėdos m. savivaldybės administracija atlikti darbai:

Klemiškės gatvė – gatvėje eismas apribotas iki 40 km/h, pastatyti ženklai informuojantys apie laukinius gyvūnus, pašalinti želdiniai, įsikišę į gatvę ties posūkiu, remontuota pažeista asfalto danga.

Jaunystės gatvė – gatvėje eismas apribotas iki 40 km/h, sutvarkyti šaligatviai, pastatyti perėjų ženklai, gatvėje sužymėtos eismo juostos ir perėjos, apgenėtos medžių šakos užstojusios gatvės apšvietimą, autobuso stotelėje sumontuotas laukimo paviljonas.

Rūko gatvė– sutvarkyti šaligatviai, įrengta perėja Rūko g.-Jaunystės g. sankryžoje su kryptiniu apšvietimu ir sferiniu veidrodžiu.

Paupių rajono vidaus gatvelėse greitis ženklais apribotas iki 30 km/h. Įrengtos gatvių pavadinimų ir namų numerių rodyklės. Liepų-Jaunystės g. – Arimų g. sankryžoje sumontuoti šviesoforai ir apšvietimas.

Iniciavau gyventojų (Bičiulių g., Obelų g.) susitikimą su gretimybėje dislokuota Lietuvos sausumos pajėgų Motorizuotaja pėstininkų brigada „Žemaitija“, kad būtų išspręsti nesutarimai dėl kariškių tvoros, išsikišusios į Jaunystės gatvę, dėl netinkamo pratybų organizavimo ir nepakankamo gyventojų informavimo, kariškių automobilių statymo gatvėje neleistinose vietose. Situacija pagerėjo, mašinos nebestatomos neleistinose vietose, kariškių tvora patraukta iš gatvės, KMSA organizavo sutvarkyti Jaunystės gatvės atkarpos asfalto dangą. Sutarta su kariškiais periodiškai susitikti ir operatyviai spręsti iškilusius klausimus.

Mano iniciatyva 2021-03-24 nuotoliniu būdų įvyko Paupių gyventojų mokymai dėl gaisrinės saugos užtikrinimo gyvenamajame sektoriuje, dalyvavo Klaipėdos priešgaisrinės saugos darbuotojai.

2021-04-19 gyventojams padėjau parašyti raštą Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl Bičiulių gatvės žemės sklypų ribų situacijos išaiškinimo.

Į Klaipėdos m. savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, kurį dar tvirtins Klaipėdos m. Taryba, mano kelių metų pastoviu kreipimosi į Klaipėdos m. savivaldybės administraciją (raštais, skambučiais), įtraukta:

Klemiškės g. rekonstrukcija, įrengiant šaligatvius iš abiejų pusių ir dviračių taką. Darbų pradžia  2022 m.- 15 %, 2023 m.- 50 %, 2024 m. – 100 %.

Žvyruotų gatvių t.y. Rasos g., Saulėlydžio g. atkarpa, Saulės g. atkarpa, Naktigonės g., Spindulio g. asfaltavimas. Darbų pradžia – 2022 m.-5 %, 2023 m. – 40 %, 2024 m.  – 100 %.

Kompleksinės laisvalaikio zonos (vaikų žaidimo ir sporto aikštelės) įrengimas 2022-2024 m.

Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitalinis remontas – projektas 2022 m., įgyvendinimas 2023 m.

Pastoviai dalinausi Fb informacija, kuri buvo skelbta Visuomenės sveikatos biuro, Klaipėdos m. savivaldybės, Aplinkos ministerijos, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ir kt.

Pagal mano pastebėtus ir/ar paupiškių pateiktą informaciją, ruošti raštai Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl asfaltuotų gatvių dangos pažeidimų, šulinio Jaunystės gatvėje pažeidimo ir neuždengimo bei kt.

Klaipėdos m. savivaldybės strateginiame plėtros plane 2021-2030 m. pažangos projektų sąraše mano pasiūlymu numatytas Paupių parko sutvarkymas 2029-2030 m. laikotarpiu.

2021-02-01 pakartotinai kreipiausi į Klaipėdos m. savivaldybės administraciją, kad pašalintų per audrą užgriuvusį medį ant Jaunystės g. 20 namo.

2021-03-22 išsiųstas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai ir projektuotojams su prašymu patikslinti Klemiškės gatvės rekonstrukcijos projektą dėl nenumatytos įvažos į Klemiškės g. 9 ir kt. klausimai.

2021-05-04 dalyvavau ”Balticum” laidoje kartu su Visuomenės sveikatos centro specialistu dėl AB “Klaipėdos mediena” taršos poveikio šalia gyvenantiems gyventojams ir 2021-07-25 pasisakiau dėl Paupių rajono želdinių netinkamo tvarkymo.

2021-05-19 kartu Asociacija Paupių bendruomene išsiuntėme raštą Merui ir KMSA dėl susitikimo padiskutuoti dėl galimybės Klaipėdos valstybinės kolegijos teritorijos perdavimo KMSA ir dendrologinio parko įkūrimo. Gautas atsakymas, kad susitikti dėl pandemijos negali.

2021-07-30 dalyvavau susitikime su prof. S. Čaplinsku dėl skiepų nuo COVID-19. Su gyventojais pasidalinau Fb paskyroje susitikimo skaidrėmis ir raginimu skiepytis.

2021-08-23 išsiųstas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai su prašymu rasti lėšų ir papuošti Joniškės gatvę Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų laikotarpiu kalėdinėmis instaliacijomis. Gautas atsakymas, kad nėra lėšų.

2021-08-28 mano prašymu į Paupius atvyko “Skiepų autobusiukas”. Pasiskiepijo daugiau nei 70 gyventojų.

2021-08-30 išsiųstas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai su prašymu kuo skubiau perkelti viešojo transporto paviljoną iš panaikinto „Klemiškės sustojimo“ į naująją „Klemiškės st.“  stotelę. Naujas stotelės paviljonas sumontuotas per 10 dienų.

2021-10-29 išsiųstas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai su prašymu įrengti šaligatvį Jaunystės g. prie viešojo transporto “Rūko” stotelės. Gautas atsakymas, kad įrengs, kai bus tvarkoma Rūko-Jaunystės g. sankryža.

2021 m. gruodžio mėn. informavau Klaipėdos m. savivaldybės administraciją, Policijos ir Priešgaisrinės saugos institucijas dėl 90-metės vienišos Senolės, gyvenančios antisanitarinėmis sąlygomis vagonėlyje Joniškės gatvėje, gyvenimo kokybės.

Kultūrinis, sportinis gyvenimas

2021 m. balandžio mėn. dalyvavau ruošiant Velykinių kiaušinių išridenimą Paupiuose.

2021 m. balandžio mėn. kartu su Asociacija Paupių bendruomene paruošėm projektą “Paupių rajono gyventojų sportui ir pramogai“. Projekto finansuotojas Klaipėdos LEZ. Finansavimą gavome ir nupirkom Paupių gyventojų naudojimui irklentės, gelbėjimosi inventorių.

2021 m. birželio mėn. paruošiau ir teikiau klaipėdiečių vertinimui Klaipėdos m. savivaldybės organizuotame “Dalyvaujamasis biudžetas” projektą “Aktyvaus ir pasyvaus poilsio aikštelė“. Aikštelės vieta – palei dviraščių taką Joniškės gatvėje. Deja, gyventojai nepakankamai palaikė projekto idėją, todėl projektui įgyvendinti nebuvo skirtas finansavimas.

Skatinau gyventojus dalyvauti ir kartu su kitomis Klaipėdos bendruomenėmis dalyvavau didžiojoje Jūros šventės eisenoje.

2021-08-28 dalyvavau organizuojant Asociacijos Paupių bendruomenės „Vasaros palydėtuves“. Renginio metu bendravau su gyventojais, išklausiau jų pastabas/pasiūlymus.

2021 m. buvau savanore ir dalyvavau įgyvendinant Paupių bendruomenės paruoštą projektą „Bendrystė veža“. Buvo vykdomos šios veiklos: 1. Gėlių sodinimo akcija „Papuoškime  Paupius gėlėmis“, 2. Suoliukų konstravimo ir pastatymo kūrybinės dirbtuvės, 3. Edukacinė programa „Aukštaičių valgiai – karalių stalui“ (Balninkai, Molėtų raj.) aplankant Lietuvos etnokosmologijos muziejų (Kulionių k.) bei Alantos dvarą, 4.Originalios eglutės konstravimo kūrybinės dirbtuvės, 5. Edukacija „Pasitikim Kalėdas kitaip“, 6. Daryk daugiau negu lig šiol – savanoriauk!, 7. Lauko bibliotekėlių  įrengimas, 8. „Adventas – gerų darbų metas“, 9. Renginys „Kai Kalėdos ateina į Paupius“. Paupių bendruomenės eglutei „Vaikystė“, pagamintaI iš vaikų nebenaudojamų žaisliukų, I.Simonaitytės bibliotekoje vykusiame “Kalėdinių eglučių kiemelio” konkurse buvo skirta I-ji vieta. Vykdant „Adventas – gerų darbų metas“ veiklą, kartu su Asociacijos Paupių bendruomenės vadove R. Baguckiene aplankėme 30 Paupių gyvenamojo rajono senjorų, kuriems virš 75 metų, maloniai pabendravome, pasikalbėjome apie jų rūpesčius, kaip galime jiems padėti. Vykdant  visą projektinę veiklą, ypač vykdant 9 veiklą, kai susirinko rajono gyventojai į Kalėdinę šventę, bendravau su gyventojais, išklausiau jų pastabas/pasiūlymus.

2021 m. gruodžio 1 d., vykusio respublikinio konkurso „Veikliausia saugios kaimynystės grupė“ Asociacija Paupių bendruomenė, kurios valdybos narė esu, paskelbta nugalėtoja.

Mokymai, konferencijos, seminarai

2021-02-17 dalyvavau mokymuose “Piliečių įtraukimas į sprendimo priėmimą savivaldoje”, lektorius M. Romerio universiteto prof. S. Nefas.

Dalyvavau nuotoliniuose Seimo Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės posėdžiuose.

Dalyvavau Kauno Technologijos Universiteto tyrėjų grupės vykdomame projekte CS4Welfare “Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę”. Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę mokslo programą „Gerovės visuomenė“ (Projekto nr.: P-GEV-20-28).

2021-10-1-/2 nuotoliniu būdu dalyvavau Bendruomenių forume “Nida 2021”- “Regioninė kultūros politika ir bendruomenės”.

Klaipėdos miesto aktualijos

Aktyviai dalyvavau rengiant ir svarstant Klaipėdos m. savivaldybės 2022-2024 m. Strateginį veiklos planą, Klaipėdos m. Strateginį veiklos planą 2021-2030 metams, Klaipėdos m. Bendrojo plano keitimo planą. Teikiau raštu šiems dokumentams pastabas ir siūlymus. Dalyvavau ir pasisakiau Klaipėdos miesto seniūnaičių sueigose, Klaipėdos m. Tarybos posėdžiuose, Miesto ūkio ir aplinkos komiteto posėdžiuose. 2021-02-14 dalyavau ir pasisakiau Sveikatos apsaugos ir soc. reikalų komiteto posėdyje dėl oro taršos ir gyventojų sveikatos.

Aktyviai dalyvavau Klaipėdos bendruomenių asociacijos veikloje, ruošiau raštus dėl esamos ir planuojamos veiklos, susijusios su tarša, krantų išsaugojimu, eismu ir pan.

2021-01-06 dalyvavau ir pasisakiau dėl oro taršos situacijos mieste ir taršos mažinimo priemonių su Klaipėdos Universiteto mokslininkais.

2021-02-24 dalyvavau ir pasisakiau Aplinkosauginės popietės susitikime tarp uosto direkcijos ir KBA bei NVO dėl žaliojo uosto vizijos.

2021-02-25 dalyvavau viešoje diskusijoje apie “Žaliąjį kursą su 6 ministrais”.

2021-04-27 dalyvavau ir pasisakiau susitikime su Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros ir Visuomenės sveikatos centro darbuotojais dėl priemonių dulkėtumui sumažinti, kurio teisinis dokumentas įsigaliojo 2021-05-01.

2021-04-28 teikiau Klaipėdos m. savivaldybės administracijai siūlymą, kad perimtų Vilniaus MSA patartį dėl gatvių drėkinimo.

2021-06-01 dalyvavau Klaipėdos pramonininkų asociacijos organizuotame nuotoliniame susitikime su AB “Grigeo Klaipėda”, kuri pristatė savo gamybos modernizacijas. Pasisakiau dėl paviršinių nuotekų atskyrimo nuo gamybinių ir panaudojimo, gamybinių nuotekų valymo ir panaudojimo vietoj Kuršių marių. Pasiūliau APVA kvietimą.

Buvau Klaipėdos bendruomenių asociacijos projekto „Seną katilą keiti, saugiau gyveni“ projekto vadovė ir vykdytoja. Organizuoti nuotoliniai susitikimai su gyventojais, supažindinant su deginant kietąjį kurą buitiniuose katiluose išmetamais teršalais ir jų tarša, aplinkosauginiais reikalavimais, galimais senų katilų pakeitimo būdais, finansavimu ir pan. 2021-09-09 dalyvavau „Šiltnamis“ komandos organizuotame seminare „Tvarus būstas kiekvienam klaipėdiečiui“, kuriame skaičiau pranešimą „Netvarūs namai  ir oro užtrerštumas Klaipėdoje“.

2021-09-13 išsiųstas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai su pastabomis ir pasiūlymais paruoštai “Klaipėdos miesto 2022-2026 metų aplinkos monitoringo programa”.

Aukščiau paminėtus darbus galėjau nuveikti ir gauti teigiamą rezultatą tik glaudžiai bendradarbiaujant su Asociacija Paupių bendruomene ir gyventojais.

Planuoju tęsti  nebaigtus ir naujai numatytus darbus ir 2022 metais.

Nr.TikslasUždaviniai
1Gyvenamosios vietovės teritorijos priežiūra ir aplinkos apsaugaPaupių rajono gatvių rekonstravimas (asfaltavimas). Neapšviestose rajono gatvėse apšvietimo įrengimas. Kompleksinės laisvalaikio zonos (vaikų žaidimo ir sporto aikštelės) įrengimas. Pavasarinės talkos organizavimas Paupių rajono puošimas ir pan.  
2Organizuoti  sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvautiKartu su Asociacija Paupių bendruomene rašyti projektus, gauti lėšų ir organizuoti renginius.
3.Dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalaisSekti Klaipėdos m. savivaldybės administracijos puslapį www.klaipeda.lt  ir aktyviai dalyvauti susitikimuose, svarstymuose ir pan.

Pagarbiai

Paupių  seniūnaitė Rasa Arcišauskienė, 

tel. 8-698 11457; rasa.arc@gmail.com