Klaipėdos m. Paupių seniūnaitijos seniūnaitės Rasos Arcišauskienės 2023 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita ruošiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies  6  punktu. Mano kaip seniūnaitės pagrindinė veikla buvo susijusi su: Paupių gyvenamuoju rajonu, siekiant gražinti rajoną, didinti saugumą, burti gyventojus rengiant įvairius renginius/mokymus, atstovauti gyventojus Klaipėdos miesto savivaldybėje ir kitose įstaigose. Kartu su Asociacija Paupių bendruomenė 2023-03-22 ir 2023-04-12 suorganizavome Paupių gyvenamojo rajono visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Susirinkimo metu gyventojų išsakyti lūkesčiai, problemos, pasiūlymai buvo fiksuojami ir numatomi veiksmai jų įgyvendinimui. Su gyventojais bendravau, informavau, kviečiau – tiesiogiai susitinkant, FB ir skrajučių pagalba, kabinant skelbimus skelbimų lentoje prie Bendruomenės namų, autobusų stotelėse, parduotuvėse.

Gyvenamoji aplinka: saugumas, sveikata, švari aplinka

Klemiškės gatvė – 2023 m. buvo vykdoma gatvės rekonstrukcija. Aktyviai bendravau su darbus atliekančiais statytojais UAB „YIT Lietuva“ ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos (toliau tekste – KMSA) Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojais. Informavau gyventojus apie numatomus trukdžius, apie darbų eigą, sulaukusi gyventojų pastebėjimų/pasiūlymų, organizuodavau susitikimą su statytojais. 2023-09-28 įvyko rekonstruotos Klemiškės gatvės atidarymo šventė, į kurią kviečiau aktyviai dalyvauti paupiškius. Šventės metu daug bendrauta su paupiškiais, atsakinėjau į jų klausimus, užsirašiau iškeltas problemas, teiktus pasiūlymus. Šventės metu gavau padėką ir apdovanojimą iš UAB „YIT Lietuva“ generalinio direktoriaus.

 • Kviečiau gyventojus į susitikimus su kandidatais į Klaipėdos m. Merus ir pati aktyviai dalyvavau diskusijose: su Algirdu Vaitkumi, Remigijum Žemaitaičiu, su Sauliu Budinu.
 • Pagal gyventojų informaciją, kad viršijamas triukšmas Gindulių gatvės gyvenamojoje aplinkoje, 2023-02-20 išsiunčiau raštą į KMSA su prašymu įtraukti į „Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 metų programa“ triukšmo monitoringo tyrimo matavimo vietą Gindulių gatvės gyvenamąją aplinką ir pradėti vykdyti triukšmo monitoringą (KMSA papildė Monitoringo programą pagal pateiktą pasiūlymą ir pradės vykdyti triukšm omatavimus); įtraukti į numatomą rengti Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos 2024–2028 m. veiksmų planą triukšmo nuo magistralinio kelio Klaipėda – Liepoja (A13) mažinimo priemones.
 • 2023 m. 03 mėn. organizavau rajono gyventojams pirmosios pagalbos mokymus, kuriuos pravedė Raudonojo kryžiaus savanoriai.
 • Dalinau gyventojams COVID testus, kuriuos davė Raudonasis kryžius.
 • Prieš Velykas kartu su aktyviais paupiškiais puošėme velykiniais kiaušiniais Paupių rajoną.
 • 2023-05-22 dalyvavau Klaipėdos Pramoninkų asociacijos (KPA) organizuotame susitikime su Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Klasco“ vadovais aplinkosauginiais klausimais.
 • 2023-06-19 dalyvavau su „Mano miestas Klaipėda“ dėl seniūnaičių rinkimų.
 • Dalyvavau  mano iniciatyva organizuotame susitikime su KMSA vadovybe dėl parko/skvero įrengimo Paupių rajone už „Frezija“ teritorijos.
 • 2023-06-29 dalyvavau 16-uose NVO socialinio verslo pusryčiuose, kurie vyko Ruzguose, Mažeikių raj. ir kuriuos organizavo VšĮ „Dirbinyčia“ ir VšĮ „Būk su manimi“. Buvo gera patirtis susipažinti kaip kuriamas ir veikia socialinis verslas.

2023-07-21 kartu su paupiškiais dalyvavau Jūros šventės eisenoje.

 • 2023-07-12 dalyvavau susitikime su gyventojais dėl Rūko g. eismo saugumo problemų sprendimo.
 • 2023-10-12 teikiau prašymą KMSA su gyventojų pasiūlymais kaip pagerinti eismo sąlygas. Saugaus eismo komisija 2023-10-19 patvirtino dalį mūsų siūlymų.
 • 2023-08-04 teikiau KMSA „Siūlymai dėl priemonių įtraukimo į Klaipėdos miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano projektą“ – pateikti 5 pasiūlymai: vaikų žaidimo  ir universalios aikštelės įrengimas adresu Rūko g. 33; Bendruomenės namų įrengimas; žvyruotų gatvių asfaltavimas ir  apšvietimo įrengimas (Barškių, Obelų, Bičiulių g, Jaunystės g.); gatvių apšvietimo įrengimas Ryto, Saulėlydžio g. dalies, Saulėtekio g.); ikimokyklinio amžiaus ir pradinio mokymo švietimo įstaigos įsteigimas; triukšmo užtvaros įrengimas teritorija palei  magistralinį kelią E272 Klaipėda-Palanga; Paupių parko medžių stovio įvertinimas ir sutvarkymas; esamos sporto aikštelės jaunystės g. dangos pakeitimas; Paupių parko įveiklinimas.
 • 2023-08-10 raštu informavau KMSA, kad keliose vietose yra pažeista dviračių tako, einančio palei Joniškės gatvę po geležinkelio tiltu danga, kas įtakoja nesaugų važiavimą šiuo taku ir yra priežąstis susižeisti. Gautas KMSA atsakymas, kad dviračių takas bus remontuojamas, kai tam bus skirta lėšų.
 • 2023-08-14, 2023-05-22 teikiau prašymus KMSA dėl Klemiškės gatvėje viešojo transporto paviljonų pastatymo. Gautas KMSA atsakymas, kad paviljonai tikėtina bus pastatyti 2024-2025 metais.
 • 2023-09-11 teikiau prašymą KMSA dėl Klaipėdos m. gatvių, prižiūrimų ir valomų savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašo papildymo Paupių seniūnaitijos gatvėmis.
 • 2023-09-12 teikiau prašymą KMSA dėl Klemiškės gatvės transporto eismo audito atlikimo, nes įvažiavimo iš Klemiškės gatvės į Joniškės gatvę piko valandomis formuojasi kamščiai.
 • 2023-09-13 teikiau prašymą KMSA dėl gatvių pavadinimų ir namų numerių lentelių įrengimo seniūnaitijoje.
 • 2023-09-14 dalyvavau Civilinės saugos mokymuose: pasirengimas ekstremalioms situacijoms, veiksmai joms gresiant, parengtis ir kt.
 • Nagrinėjau paskelbtus Paupių rajono Barškių, Obelų, Bičiulių gatvių rekonstrukcijos  projektinius pasiūlymus. Susitikau su gyventojais. Atsižvelgiant į gyventojų pastebėjimus paruošiau ir 2023-09-19 išsiunčiau KMSA ir projektuotojams raštus su pastabomis ir pasiūlymais dėl šių gatvių projektinių pasiūlymų. 2023-09-21 dalyvavau šių projektinių pasiūlymų pristatymuose (visuomenei viešinimas) nuotoliniu būdu.
 • 2023-09-22 dalyvavau susitikime su M. Ulozu, kuris atlieka KMSA užsakytą tyrimą tikslu kuo labiau įtraukti bendruomenes į miesto valdymą, problemų sprendimą ir pan.
 • 2023-10-03 teikiau prašymą AB „Klaipėdos vanduo“ dėl buitinių nuotekų tinklų alsuoklių, kurie skleidžia nemalonius kvapus, panaikinimo Barškių gatvėje. Operatyviai buvo atsižvelgta į prašymą ir buvo panaikinti alsuokliai.
 • 2023-10-11 kartu su KMSA ir UAB „YIT Lietuva“ atstovais dar kartą sprendėme kurioje vietoje ir kokius želdinius sodinti palei Klemiškės gatvę.
 • Gyventojais kreipėsi  dėl nepakankamo viešojo transporto Paupių rajone. Diskusijos vyko Fb Paupiai.Klaipėda. 2023-10-16 kartu su Asociacija Paupių bendruomenė vadove R. Baguckiene buvome susitikę su UAB „Klaipėdos keleivinis transportas“ (toliau – KKT) vadovais dėl viešojo transporto pagerinimo Paupiuose. Susitikimo metu pristačiau esamų problemų situaciją ir gyventojų pageidavimus. KKT nurodė, kol viešuoju transportu daugiau nevažiuos gyventojų, papildomų reisų ir koreguotinų reisų nebus.
 • Pagal gyventojų informaciją dėl nesaugaus (blogas matomumas) išsukimo iš Saulės gatvės į Rūko gatvę 2023-10-12 teikiau prašymą KMSA suderinti sferinio veidrodžio įrengimo vietą  Rūko gatvėje. Vietą KMSA patvirtino.
 • 2023-10-19 kartu su Asociacija Paupių bendruomenė vadove R. Baguckiene dalyvavome susitikime KMSA su UAB „Madaris“, kurie 2023 m. IV ketvirtyje pradės Paupių seniūnaitijos 5 žvyruotų gatvių: Saulės g. dalies, Rasos g., Spindulio g., Naktigonės g. ir Saulėlydžio g. dalies rekonstrukcijos darbus. Iš gyventojų pusės su statybininkais bendrauju aš, UAB „Madaris“ taip pat paskyrė darbų vadovą bendravimui su gyventojais. Bendrauju su darbų vadovu operatyviam problemų sprendimui.
 • Pagal gyventojų informaciją 2023-10-23 teikiau raštą KMSA dėl Paupių rajone augančių medžių stovio įvertinimo ir sutvarkymo, su prašymu – skubos tvarka likviduoti visus avarinės būklės medžius. Avarinės būklės medžiai buvo pašalinti.

Organizavau paupiškius ir 2023-10-22 pasodinome 7000 vnt. daugiamečių gėlių  (narcizų, tulpių) palei 2023 m. rekonstruotą Klemiškės gatvę.

2023-11-25 dalyvavau Paupių bendruomenės organizuojamuose pasitikėjimo komandoje stiprinimo mokymuose “Kai aš tampame mes”. Šią patirtį perteiksiu rajono gyventojams.

2023-10-30 teikiau raštą KMSA dėl viešojoje tvarkos aikštelėje priešais Joniškės kapines ir siūliau įrengti vaizdo stebėjimo kamerą, kuri fiksuotų pažeidėjus ir taip užkirstų galimybę teršti aplinką.

Pakartotinai KMSA informavau, kad aikštelėje nakčiai labai dažnai paliekamos sunkiasvorės transporto mašinos. Vairuotojai savo gamtinius reikalus atlieka šalia esančiuose krūmuose šalia aikštelės ar prie Danės upės, taip užteršdami aplinką.  Prašiau, kad būtina įrengti kilnojamą tualetą. Kilnojamu tualetu taip pat galėtų pasinaudoti ir žmonės, besinaudojantys aikštele ir/ar laukiantys viešojo transporto

 • Nagrinėjau ir teikiau 2023-11-10 raštu pastabas ir siūlymus UAB „TEC Industry“ ruoštiems projektiniams pasiūlymams „Gamybos, pramonės paskirties pastato Liepų g. 68, Klaipėdojestatybos projektas“. Statybos projekto užsakovas – AB „Klaipėdos mediena“ – gretimybėje veiklą vykdanti įmonė. 2023-11-22 dalyvavau nuotoliniu būdu diskusijose su projektuotojais ir įmonės atstovais dėl šios planuojamos veiklos.
 • 2023-12-17 operatyviai reagavau į Urbikių gatvės apsėmimą vandeniu. Konsultavau gyventojus kur kreiptis.
 • Pagal gyventojų informaciją 2023-11-17 teikiau prašymą AB „Klaipėdos vanduo“ ir KMSA dėl šiuo metu rekonstruojamos Saulės g. vandentiekio tinklų gedimų. AB „Klaipėdos vanduo“ operatyviai atsakė, kad tinklų rekonstrukcija gali būti numatoma tik 2027 metais. Atsakymo iš KMSA iki 12.31 dar negauta.
 • Pagal gyventojų informaciją 2023-11-17 teikiau prašymą AB „Klaipėdos vanduo“ ir KMSA dėl lietaus tinklų Rūko gatvėje užsikimšimo.  AB „Klaipėdos vanduo“ operatyviai atsakė, kad lietaus tinklai  jiems neperduoti. Atsakymo iš KMSA iki 12.31 dar negauta.
 • 2023 m. 12 mėn. organizavau paupiškius, ypač dalyvauti vaikučius, Paupių rajono eglučių papuošimą kalėdiniais žaisliukais.

Kartu su Asociacija Paupių bendruomene 2023-12-07 raštu kreipėmės į KMSA, kad įrengtų stebėjimo kamerą, nes vandalai nusiaubė 2022 m. paupiškių jėgomis sumontuotą takelį ir aikštelę Paupių rajone nuo Joniškės gatvės iki Danės upės vingio: vazonai su juose pasodintomis eglutėmis  išvartyti, sulaužyti, vienas jų nuridentas į Danės upės meldus, išrautos eglutės; nuversta skelbimų lenta, išlaužyta aikštelės danga. Žala ne tik materialinė, bet ir moralinė yra labai didelė, nes tai pačių gyventojų iniciatyva sumontuoti įrenginiai ir padovanoti miestiečiams.

 • 2023-12-11 dalyvavau Rūko g. 55 detaliojo plano pristatyme visuomenei (projektuotojas UAB „Project 28“) ir prašiau detalizuoti kaip bus nuvedamos ir į kur paviršinės nuotekos, kieno lėšomis bus asfaltuojama ir įrengtas apšvietimas šios gatvės atkarpoje.
 • 2023-12-18 dalyvavau Klaipėdos miesto Nakvynės namų „atviros durys“ renginiuose. Susipažinau su gyvenimo sąlygomis, gavau kontaktus kur tokiais atvejais operatyviai kreiptis.

Dalyvavau Paupių bendruomenės originalios eglutės, kuri 2023-12-05 papuošė I. Simonaitytės bibliotekos Kalėdinių eglučių kiemelį, gaminime iš austrių geldelių kriauklių. Šiame konkurse mūsų sukurta eglutė užėmė 2-ą vietą.

Aktyviai dalyvavau savanore ir skatinau dalyvauti paupiškius Paupių bendruomenės vykdomo projekto “Ateitį kuriame patys”, kurį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Klaipėdos m. savivaldybė, renginiuose.

Raginau gyventojus atsakingai vedžioti gyvūnus ir susirinkti jų „dovanėles“, kad neterštų rajono aplinkos.

Gruodžio mėn. pasnigus, teko net kelis kartus kreiptis į UAB „Ecoservice“, kad ne tik gatves valytų, bet ir šaligatvius. Pirmą kartą istorijoje buvo nuvalyti Rūko g. šaligatviai.

Lankiau Jaunystės gatvėje gyvenančią Ukrainos pabėgėlę Mariją (86 metų), kuriai buvo atliktos akių operacijos už paupiškių suaukotas lėšas.

 • Pastoviai dalinausi Fb Paupiai.Klaipėda informacija, kuri buvo skelbta Visuomenės sveikatos biuro, Klaipėdos m. savivaldybės, Aplinkos ministerijos, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ir kt.
 • Būdama  „Maisto bankas“ savanore ir paupiškius raginau savanoriauti „Maisto bankas“ labdaringoje veikloje. 
 • 2023-08-26 dalyvavau organizuojant Asociacijos Paupių bendruomenė „Vasaros palydėtuvės“ ir Asociacijos paupių bendruomenė gimtadienį. Renginio metu bendravau su gyventojais, išklausiau jų pastabas/pasiūlymus.

Klaipėdos miesto aktualijos

 • Dalyvavau visose Klaipėdos miesto seniūnaičių sueigose.
 • Konsultavau KIDE (Klaipėdiečių asociacija už demokratiją ir ekolgiją) vadovę A. Andronovą aplinkosauginiais klausimais.

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS)

2023-05-05 dalyavau LVBOS organizuotoje konferencijoje „Seniūnaičių rinkimai 2023. Trijų kadencijų pamokos bendruomenei“. Skaičiau pranešimą, kuriuo dalinausi savo patirtimi kaip dirbu seniūnaičiu ir koks turi būti glaudus bendradarbiavimas su seniūnaitijoje esančia bendruomene.

Aukščiau paminėtus darbus galėjau nuveikti ir gauti teigiamą rezultatą tik glaudžiai bendradarbiaujant su Asociacija Paupių bendruomene ir gyventojais.

Planuoju tęsti  nebaigtus ir naujai numatytus darbus ir 2024 m..

Numatomos veiklos kryptys

Nr.TikslasUždaviniai
1Gyvenamosios vietovės teritorijos priežiūra ir aplinkos apsaugaPaupio rajono žvyruotų gatvių rekonstravimas (asfaltavimas)Neapšviestose rajono gatvėse apšvietimo įrengimasKompleksinės laisvalaikio zonos (vaikų žaidimo ir sporto aikštelės) įrengimasTalkų organizavimas Paupių rajono puošimas ir pan.  Inicijuoti vaikų lopšelio-darželio projektavimo ir statybos darbusInicijuoti Bendruomenės namų įrengimą Paupių seniūnaitijoje
2Organizuoti  sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvautiKartu su Asociacija Paupių bendruomenė rašyti projektus, gauti lėšų ir organizuoti renginius  
3.Dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalaisSekti Klaipėdos m. savivaldybės administracijos puslapį www.klaipeda.lt  ir aktyviai dalyvauti susitikimuose, svarstymuose ir pan.

Pagarbiai

  Paupių seniūnaitijos seniūnaitė Rasa Arcišauskienė