Lietuvos Bendruomenių forumas “Trakai 2020”

Jau trečius metus Asociacijos Paupių bendruomenės atstovai dalyvauja Lietuvos bendruomenių forumuose, kurie dar užpernai vyko Palangoje o praeitais metais Žemaitijos sostinėje-Telšiuose. Šiemet šis bendruomenių forumas vyko spalio 2-4 dienomis Lietuvos kultūros sostinėje – Trakuose.

Forumo tikslai ir uždaviniai: stiprinti bendruomeninę veiklą ir bendruomeniškumą, supažindinti forumo dalyvius ir Trakų rajono bendruomenes su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis, aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką, dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir VVG, aktyvinti bendruomenes, paskatinant įtraukti ir jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą, susipažinti su gerąja bendruomenių veiklos praktika. Tad neatsitiktinai Lietuvos bendruomenių forumas “Trakai 2020” prasidėjo nuo Bendruomenių susitikimų su Trakų rajono bendruomenėmis. Asociaciijos Paupių bendruomenės atstovėms, bendruomenės vadovei Regina Baguckienė ir valdybos narei, Paupių seniūnaitijos seniūnaitei Rasai Arcišauskienei, teko lankytis Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenėje, kur buvome sutikti su trankia kaimo kapela, duona ir druska bei pavaišinti šios bendruomenės ypatingais patiekalais, dilgėlių sriuba bei grikių blynais, supažindinti Tiltų kaimo istorija, surengiant ekskursiją.

Iškilmingas Lietuvos bendruomenių forumo “Trakai 2020” atidarymas įvyko spalio 3 d. Trakų salos pilies kiemelyje, kur susirinko gausus būrys Lietuvos bendruomenių. Po iškilmingo forumo atidarymo visi dalyviai buvo pakviesti pasiplaukiojimui laivu po Galvės ežerą o vėliau dalyvauti Trakų kultūros rūmuose vyksiančioje konferencijoje.

Konferenciją “Vietos bendruomenės, vietos veiklos grupės, seniūnai ir seniūnaičiai valstybės socialinio kapitalo kūrime” pradėjo Prof. dr. Saulius Nefas, Mykolo Romerio universitetas

Pranešimus skaitė Trakų VVG pirmininkė Alvyda Kazakevičienė – Staniunaitienė ir Trakų raj. savivaldybės tarybos narys Kęstutis Vilkauskas, Milda Saugirdė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus specialistė, Rasa Tamulevičienė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė, Rasa Kavaliauskaitė, Vilniaus bendruomeninių organizacijų tarybos narė, Rolandas Bružas, Lietuvos seniūnų sasociacijos prezidentas bei Dr. Irena Leliūgienė, Mykolo Romerio universiteto afiliuota profesorė. Vyko diskusija “Kaip seniūnai ir seniūnaičiai, vietos bendruomenės ir VVG gali bendradarbiauti kurdamos socialinį kapitalą” kur pasisakė ir į klausimus atsakė Prof. Ramūnas Navickas, Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkas, Rolandas Bružas, Lietuvos seniūnų sasociacijos prezidentas ir Kristina Švedaitė, VVG tinklo pirmininkė.

Po įtemptos ir aktyvios dienos vyko Bendruomenių meno kolektyvų pasirodymai, koncertas bei vaišių patiekalo konkursas, kur nugalėjo draugystė, nes į šį Lietuvos bendruomenių forumą “Trakai 2020” bendruomenės sugužėjo ne tuščiomis.

Su Trakais atsisveikinome tik spalio 4 d., puikia organizatorių surengta ekskursija po Trakus.

Lietuvos bendruomenių forumo “Trakai 2020” rengėjai: VšĮ “Pro Partners” ir Mykolo Romerio Universiteto Viešojo valdymo fakultetas.

Partneriai: Trakų rajono savivaldybė, Trakų krašto VVG, Trakų kultūros rūmai ir Trakų istorijos muziejus

Pagarbiai,

Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė
Regina Baguckienė