Nuo šiol Paupiai turės ir dvi lauko bibliotekėles

Nuo šiol Paupiai turės ir dvi lauko bibliotekėles, kurios pastatytos Jaunystės g. prie prūdelio ir Saulėlydžio g. Šios bibliotekėlės pasipildė ir dovanotomis knygomis.

Lauko skaityklų – bibliotekėlių  įrengimas Klaipėdos m. Paupių gyvenamojo rajono gyventojams, o ypač  jaunimui, yra viena iš galimybių ir priežasčių atsitraukti nuo kompiuterių ir išeiti iš namų, gamtos prieglobstyje,  iš naujo atrasti ir  pamilti malonumą skaityti knygas, aptarti jas ar net padiskutuoti viena ar kita tema paskaičius. Šis gyvenamasis rajonas ganėtinai nutolęs nuo miesto bibliotekų, tad įrengus lauko bibliotekėles, gyventojai galės tose vietos turiningai leisti laisvalaikį, ne tik  skaityti  knygas ir jas mainyti, bet ir jas pasiimti ar atnešti savas, jau perskaitytas ir, galimai, nereikalingas.

  Lauko bibliotekėlių įrengimas ir dalijimasis knygomis skatins ne tik  bendruomeniškumą mūsų gyvenamojoje aplinkoje, bet ir prisidės prie švietėjiškos veiklos bei skaitymo puoselėjimo. Tikime, kad mūsų bendruomenė  tikrai taps dvasiškai turtingesnė.