Apklausos dėl AB “Klaipėdos mediena” veiklos poveikio Paupių gyvenamojo rajono gyventojams analizė

Paupių rajono gretimybėje vos už 140-400 m veiklą vykdo viena didžiausių Europoje medienos plokščių gamybos įmonė AB „Klaipėdos mediena“. Daugelį metų, vyraujant vakarų ir šiaurės-vakarų vėjams, Paupiuose yra jaučiamas tos įmonės poveikis: kvapai, kuriuos lydi į aplinkos orą išmetami teršalai, ir triukšmas. Ne kartą šio rajono gyventojai yra susitikę su AB „Klaipėdos mediena“ vadovybe ir išsakę realią situaciją.
2020 m. spalio mėn. 26 d. įmonė informavo, kad triukšmo mažinimo planas įgyvendintas t.y. izoliuoti triukšmo šaltiniai.
Norint sužinoti ar Paupių gyvenamojo rajono gyventojai pajuto triukšmo sumažėjimą ir kokia šiuo metu situacija gyvenamojoje aplinkoje dėl juntamų kvapų, sklindančių nuo AB „Klaipėdos mediena“, buvo paruošta gyventojų apklausa, kuri vyko lapkričio 3-30 dienomis. Apklausoje dalyvavo 91 Paupių gyvenamojo rajono gyventojas iš 19 Paupių rajono gatvių bei iš Ragainės gt, esančios kitoje Liepų g. pusėje – Bachmano žemės rajone. Gyventojams buvo pateikta 12 klausimų. Aktyviausiai dalyvavo Šienpjovių g., Klemiškės g., Rūko g., Jaunystės g. gyventojai.

AB KLAIPĖDOS MEDIENA  VEIKLOS JUNTAMAS KVAPAS

Net 93,4% gyventojų jaučia kvapą sklindantį nuo AB „Klaipėdos medienos“ pučiant vakarų/šiaurės vakarų vėjui ir tik 6,6 % pareiškė savo nuomonę, kad nejaučia. Drįstame teigti, kad galimai kai kurie iš jų yra ne Paupių rajono gyventojai, nes nenurodė nei gatvės kurioje gyvena, nei savo vardo ar pavardės.

Gyventojai apibūdino juntamo kvapo stiprumą sekančiai: stiprus kvapas – 55,3 %, labai stiprus kvapas – 25,9 %. Iš 85 gyventojų atsakiusių į ši klausimą, tik 14,1% jaučia silpną kvapą. Kiti pasisakė, kad kvapo stiprumas priklauso nuo vėjo stiprumo.

48,2% gyventojų kvapus labiausiai jaučia vakare ir naktį – 12,9% , kiti gyventojai nurodė, kad nepriklausomai nuo paros laiko, kvapus jaučia vyraujant vėjams į Paupių gyvenamosios teritorijos pusę.

Apklausoje apibūdintos pagrindinės kvapo savybės: aitrus degintos medienos dulkių kvapas, griaužiantis gerklę bei akis kvapas; aitrus, specifinis, nemalonus.

AB KLAIPĖDOS MEDIENA  VEIKLOS TRIUKŠMO POVEIKIS

Iš 89 apklausoje pasisakiusių gyventojų, net 75,3% paupiškių girdi triukšmą, sklindantį nuo AB „Klaipėdos medienos“. 24,7 % gyventojų, gyvenantys tolėliau nuo įmonės, triukšmo negirdi.

Net 24,6 % gyventojų jaučia didelį triukšmą, 11,6 % – jaučia vos juntamą triukšmą, likusieji jaučia vidutinio intensyvumo triukšmą.

Į klausimą ar sumažėjo triukšmas lyginant su vasaros laikotarpiu, net 64,4 % atsakė- ne. 20,5 % gyventojų pastebėjo, kad triukšmas visgi sumažėjo, likusieji – nepastebėjo. Šienpjovių g. gyventojai nurodė, kad triukšmas sumažėjo – 29,4 %, o 70,6 % nurodė, kad nepajuto triukšmo sumažėjimo

Pasak gyventojų, didžiausias triukšmas girdimas naktį (32,9 %) ir vakare (28,6 %). Dalis gyventojų pažymėjo, kad triukšmas girdimas nuolat. Darome išvadą, kad dienos metu dauguma gyventojų yra darbe ir triukšmo nefiksuoja; o naktį, kai nėra kitų triukšmo šaltinių (eismo) – girdi daugiau gyventojų.

47,9 % gyventojų nurodė, kad triukšmas yra nuolatinis, o 46,5 % gyventojų nurodė, kad triukšmas girdimas retkarčiais.

Net 58,2 % gyventojų apibūdina kaip žemų tonų triukšmą, 31,3 % gyventojų yra girdimas aukštų tonų triukšmas. Kai kurie Paupių rajono gyventojai akcentuoja, kad yra pastovus ūžesys, girdisi krovos technikos garsai.

Atliekant analizę pagal atstumą nuo įmonės, labiausiai stipresnius kvapus jaučia arčiau įmonės gyvenantys gyventojai (Šienpjovių , Rūko, Jaunystės, Klemiškės, g). Priklausomai nuo vėjo stiprumo, atmosferos slėgio, kvapas dažnai pasklinda ir po visą rajoną, net jaučiamas daugiau nei už 1 km atstumu (pvz. Urbikių gt., Klausmylių gt., Ragainės gt., esančios kitoje Liepų gt. pusėje). Net ir toliau (0,5-0,9 km atstumu nuo įmonės) gyvenantys gyventojai apibūdina, kad jaučia labai stiprius ir stiprius kvapus.

Atliekant analizę pagal atstumą nuo įmonės, labiausiai triukšmą girdi arčiausiai įmonės gyvenančių gatvių gyventojai. Šienpjovių g. gyventojai 100 % girdi triukšmą, kurį kaip didelio intensyvumo nurodo 35 % ir kaip vidutinio intensyvumo – 65 %
Tolstant nuo įmonės triukšmo girdimumas mažėja. Gyventojai, gyvenantys daugiau nei 0,7 km atstumu nuo įmonės triukšmo beveik nebegirdi. Į klausimą ar pajutote triukšmo sumažėjimą, lyginant su vasaros metu: arčiausiai gyvenantys.

Pagarbiai,

Asociacijos Paupių bendruomenės valdybos narė,
Paupių seniūnaitijos seniūnaitė
Rasa Arcišauskienė