Asociacijos Paupių bendruomenės 2020 metų veiklos ataskaita

Asociacijos Paupių bendruomenės tikslas:  Suburti teritorijoje tarp Joniškės gatvės – Liepų gatvės – Palanga – Klaipėdos kelio E272- geležinkelio gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia teritorija susijusius asmenis; palaikyti tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius; teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams; atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės  interesus; konstruktyviai bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendžiant bendruomenės problemas, tiesiogiai arba samdant kitus asmenis; skatinti ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą; viešinti istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis; plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje; siekti kurti saugią  (glaudžiai bendradarbiaujant su teisėsaugos organais), sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis gyvenamosios aplinkos gražinimu.

Asociacijos Paupių bendruomenės valdyba: Rasa Arcišauskienė, Rasa Stankūnienė, Martynas Gaina, Vitalijus Grigišas, Regina Baguckienė.   Asociacijos Paupių bendruomenės valdybos pirmininkas: Martynas Gaina. Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė : Regina Baguckienė

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. Asociacijoje Paupių bendruomenėje buvo 57 nariai (2019-12-31 buvo 63, 2018-12-31 – 61, 2017-12-31 – 49 nariai)

Pasirašytos 2 ilgalaikės     bendradarbiavimo  sutartys su: Asociacija Gindulių bendruomene (2020-06-03)   ir  Asociacija Girulių bendruomene (2020-06-10)

Veikla:

 • Tęsiamas Paupių bendruomenės metraščio kūrimas (metraščio-knygos ir video metraščio). Vykdytojai – Sigitas Stankūnas, Rasa Stankūnienė.
 • 2020-01-06 dalyvauta Klaipėdos apskrities  I. Simonaitytės bibliotekos „Kalėdinių eglučių kiemelio“ konkurso baigiamajame padėkos  renginyje,  kur Paupių bendruomenės eglutė iš sagų laimėjo 1 –ąją vietą, surinkti 786 balsai.
 • 2020-01-07 nupuošta Didžioji Paupių Kalėdinė eglė. Darbų organizatoriai – Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-01-12  dalyvauta Klaipėdos valstybinės kolegijos rengtame renginyje „Prie Laisvės laužo“. Koordinatorius – Regina Baguckienė.
 • 2020-01-17 gautas  Vytauto Navaičio, agentūros „FACTUM“ prie Lietuvos kultūros fondo direktoriaus, pranešimas , kad Paupių bendruomenė pasiekė Lietuvos Aukščiausios sagų dekoracijos rekordą (3,3 m. aukščio, 1,57 m skersmens)  kuris buvo užfiksuotas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos „Kalėdinių eglučių kiemelio“ konkurso atidarymo metu (2019-12-06).  Organizatoriaus – Regina Baguckienė. 
 • 2020-01-22 dalyvauta Aktyvių piliečių fondo praktiniame seminare. Dalyvavo – Regina Baguckienė. 
 • 2020-01-24  Klaipėdos m savivaldybės administracijai teiktas pasiūlymas  dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano. Raštą ruošė  Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-01-28 vyko gyventojų susirinkimas „Prie arbatos puodelio“, aptarti 2020 veiklos planai. Organizatoriai – Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-01-29 dalyvauta Klaipėdos fokusuotų grupių diskusijose, kurių iniciatoriai Klaipėdos miesto savivaldybė, UAB „Eurointegracijos projektai“, Klaipėdos universitetas. Dalyvavo Regina Baguckienė, Sigitas Stankūnas, Martynas Gaina. 
 • 2020-01-29 dalyvauta Klaipėdos miesto 2020-2022 m. Strateginio veiklos plano projekto  pristatyme Klaipėdos m. savivaldybėje.  Dalyvavo – Regina Baguckienė.
 • 2020-02-03 Pateiktas „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių įtinklinimo konkursui „Asociacijos Paupių bendrumenės interneto svetainė- virtuali vizitinė kortelė“ projektas. Projekto rengėjas – Regina Baguckienė.
 • 2020-02-05 deleguotas į Klaipėdos m. savivaldybės steigiamą Dalyvaujamojo biudžeto darbo grupę Paupių bendruomenės valdybos narys Martynas Gaina. Asociacijos Paupių bendruomenės valdybos sprendimas,  raštą paruošė Regina Baguckienė.
 • 2020-02-05 Klaipėdos m. savivaldybės Bendruomeninių organizacijų tarybai (BOT) teiktas pranešimas dėl bendruomeninės veiklos problemų ir jos sprendimų būdų. Raštą paruošė Regina Baguckienė.
 • 2020-02-05 surengtas Klaipėdos vietos bendruomenių pirmininkų ir vadovų susitikimas „Prie kavos puodelio“, aptartos bendruomenių problemos. Organizatoriai – Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-02-06 dalyvauta Klaipėdos m. policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime, kur išsakytos Paupių bendruomenės kelių eismo saugumo problemos. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-02-07 dalyvauta Bendruomeninių organizacijų tarybos (BOT) posėdyje. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-02-07 dalyvauta Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos  monitoringo pristatyme. Dalyvavo Regina Baguckienė, pasisakė Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-02-07 susitikimas „Vakarienė arčiau jūros“, kur dalyvavo visi Paupių gyventojai prisidėję prie Aukščiausios sagų dekoracijos rekordo. Organizatorius Regina Baguckienė.
 • 2020-02-08 dalyvauta kursuose- mokymuose „Seniūnaitis ir jo  vieta savivaldybėje“. Organizatorius Klaipėdos m. savivaldybė. Dalyvavo Rasa Arcišauskienė ir Regina Baguckienė
 • 2020-02-11 teiktas raštas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui ir UAB „Ecoservice Klaipėda“ dėl atliekų išvežimo kokybės. Raštą ruošė Martynas Gaina.
 • 2020 m. vasario mėn. organizuota Paupių gyventojų apklausa „Paupių gyvenamojo rajono aplinkos tvarkymas“, kuri pristatyta Asociacijos Paupių bendruomenės ataskaitinio susirinkimo metu. Apklausos rengėjas ir ataskaitos paruošimas – Regina Baguckienė.
 • 2020-02-18 dalyvauta „Darom“ akcijos  organizatorių bei Klaipėdos m. savivaldybės susitikime. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-02-19 įvyko Asociacijos Paupių bendruomenės visuotinis ataskaitinis  susirinkimas Organizatorius – Asociacijos Paupių bendruomenės valdyba.
 • 2020-02-23 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl Danės skvero ir krantinių rekonstrukcijos. Raštą ruošė Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-02-26 įvyko Paupių gyventojų susitikimas su sveikos gyvensenos propaguotoju, daininiku Algirdu Pronskumi. Organizatorius-  Gražina Mintautienė.
 • 2020-03-07 dalyvauta akcijoje „Už Baltijos pajūrio išsaugojimą“. Dalyvavo Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-03-07 pastatyta 2019 m. veikliausios saugios kaimynystės grupės Klaipėdos mieste stendas. Darbų organizatoriai ir vykdytojai – Artūras Baguckis, Martynas Gaina.
 • 2020-03-12 vyko Paupių gyventojų susirinkimas dėl Klemiškės g. rekonstrukcijos projektinių sprendinių. Išsiųstas raštas su pastabomis ir pasiūlymais  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai  ir projektuotojams. Susirinkimo organizatorius bei raštą paruošė  Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-03-16 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo prie Kultūros ministerijos, Valstybinių miškų urėdijai, Kretingos regioniniam padaliniui, Klaipėdos girininkijai dėl Paupių parko medžių stovio įvertinimo ir tvarkymo. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-04-01 paskelbta, kad Asociacija Paupių bendruomenė tapo viena iš „Prisijungusi Lietuva“ projekto bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso laimėtoja. Projektas „Asociacijos Paupių bendruomenės interneto svetainė – virtuali vizitinė kortelė“.  Nuoroda į sukurtą svetainę  https://www.paupiubendruomene.lt/ . Projekto vadovas ir vykdytojas Regina Baguckienė.
 • 2020-04-06 teiktas užklausimas  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl vietos tinkamumo treniruoklių įrengimui. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-04-07 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl eismo  Rūko gatvėje. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-04-08 teiktas pakartotinis raštas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui ir UAB „Ecoservice Klaipėda“ dėl atliekų išvežimo kokybės. Rašto rengėjas Martynas Gaina.
 • 2020-04-09 teikta paraiška respublikiniam konkursui vietos bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys 2019 – Kelias į sėkmę“nominacijai „ Vietos bendruomenės sėkmės istorija“ laimėti. Konkursą organizavo Mykolo Romerio universitetas ir  Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, informaciniai partneriai Savivaldybių žinios bei verslo partneris VŠĮ Pro partners. Paraiškos  rengėjas Regina Baguckienė.
 • 2020-04-14 teikta paraiška respublikiniam konkursui vietos bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys 2019 – Kelias į sėkmę“nominacijai “Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“ laimėti. Konkursą organizavo Mykolo Romerio universitetas ir  Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, informaciniai partneriai Savivaldybių žinios bei verslo partneris VŠĮ Pro partners.  Paraiškos  rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-04-14 teiktas raštas Aplinkos apsaugos ministrui Kęstučiui Mažeikai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Klaipėdos m. savivaldybei ir Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos nariams dėl AB „Klaipėdos mediena“ taršos ir poveikio gyventojų sveikatai. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-04-16 teiktas raštas Klaipėdos m. Visuomenės sveikatos biurui, Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos nariams  dėl Klaipėdos m. Paupių gyvenamojo rajono gyventojų sveikatos būklės. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020 m. balandžio mėn. Klaipėdos m. policijos  komisariato bendruomenių pareigūnėms pateikti Saugios kaiminystės grupės aktyvumo vertinimo kriterijų sąrašai ( Šienpjovių g. Rasos g. Rūko g.) Duomenis pateikė  Regina Baguckienė, Martynas Gaina.
 • 2020-05-04 dalyvauta apklausoje „Kokią pagalbą suteikė bendruomenė gyventojams per karantiną“ . 2020 m. gruodžio pradžioje  Asociacija Paupių bendruomenė sulaukė iš Lietuvos vidaus reikalų ministerijos padėkos už pilietiškumą 2020 metais kartu su savivaldybe sprendžiant COVID-19 sukeltas problemas. Apklausoje dalyvavo ir duomenis pateikė Regina Baguckienė.
 • 2020-05-11 teiktas raštas Aplinkos apsaugos agentūrai dėl AB „Klaipėdos mediena“ adresu Liepų g. 68, Klaipėda, taršos leidimo Nr. (11.2)-30-127/2008/TL-KL.1-22/2015 pakeitimo. ašto rengėjas Rasa Arcišauskienė)
 • 2020-05-12 dalyvauta vaizdo konferencijoje „Iššūkiai ir galimybės nevyriausybinėms organizacijoms po krizės“, kurią organizavo Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras bei Nacionalinė NVO koalicija. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-05-27 susitikimas su  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  specialistais  dėl AB“Klaipėdos mediena” skleidžiamo triukšmo ir kvapų. Dalyvavo Regina Baguckienė, pasisakė Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-05-29 paskelbti Klaipėdos m. policijos komisariato organizuoto „Kaimynų kaimyno“ konkurso rezultatai. Šiaurinės Klaipėdos m. dalies „Kaimynų kaimyno“ konkurso nugalėtoju tapo Paupių bendruomenės narys Sigitas Stankūnas. Siūlymą teikė Regina Baguckienė. 
 • 2020-05-29 dalyvauta  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos  piešinių konkurse „Saugus eismas kelyje 2020“. Dalyvavo Adelė Turskytė ir Roberta Mauricaitė,  dalyvavimą inicijavo  Regina Baguckienė.
 • 2020-05-29 Įvyko susitikimas su Klaipėdos valstybinės kolegijos direktore Gražina Markvaldiene. Aptarti bendradarbiavimo, leidimo naudotis teritorija, esančia  prie prūdelio, bendruomenės reikmėm, šventėms, tvarkyti ją, statyti suoliukus bei lauko treniruoklius. Susitikime dalyvavo Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020 m. gegužės pabaigoje Paupių bendruomenės teritorijoje nupirkti bei  pastatyti  dar 4 vnt. lauko vazonų bei apsodinti gėlėmis. Organizatorė Regina Baguckienė.
 • 2020-06-04 teiktas raštas Aplinkos apsaugos agentūrai dėl AB „Klaipėdos mediena“ adresu Liepų g. 68, Klaipėda, taršos leidimo Nr. (11.2)-30-127/2008/TL-KL.1-22/2015 pakeitimo. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-06-04 teiktas prašymas UAB „Gatvių apšvietimas“ dėl Klemiškės g. šaligatvio sutvarkymo. Rašto rengėjas Regina Baguckienė.
 • 2020-06-08  teiktas prašymas  UAB „Ignitis“ dėl Klemiškės g. šaligatvio sutvarkymo. Rašto rengėjas Regina Baguckienė. 
 • 2020-06-15 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl dokumento pateikimo bei pateikta projekto  „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“paraiška, siekiant gauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą. Rašto rengėjas Regina Baguckienė.
 • 2020-06-12 dalyvauta diskusijoje „Oro kokybė Klaipėdoje“, kurią organizavo KBA ir Klaipėdos universitetas. Dalyvavo Regina Baguckienė, pasisakė Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-06-17 Paupių gyventojų susitikimas su UAB „Klaipėdos mediena“  atstovais. Organizatorė Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-06-18 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl pavėsinės įrengimo viešo transporto Rūko g. stotelėje, esančioje ties Jaunystės g. 14. Rrašto rengėja Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-06-18 teiktas  raštas Aplinkos apsaugos agentūrai dėl AB „Klaipėdos mediena“ adresu Liepų g. 68, Klaipėda, taršos leidimo Nr. (11.2)-30-127/2008/TL-KL.1-22/2015 pakeitimo. Rašto rengėja Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-06-19 gyventojai dalyvavo pikete prieš geležinkelių plėtrą naikinant Girulių mišką. 
 • 2020-06-19 dalyvauta Klaipėdos m. savivaldybėje susitikime su Susisiekimo viceministru Gyčiu Mažeika ir AB Lietuvos geležinkeliai  dėl Girulių miško ir naujojo geležinkelio per jį tiesimo.
 • Visus metus tęsėme (nuo 2018 m.) dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva“, tobulinome kompiuterinio raštingumo žinias. Koordinatorius Regina Baguckienė.
 • 2020-06-22 Paupių gyventojams vyko  „Prisijungusi Lietuva“ edukacinė programa „Išmani bendruomenė“.  Koordinatorius Regina Baguckienė.
 • 2020-06-29 dalyvauta mokymuose nuotoliniu būdu „NVO stiprinimas, plėtojant jų institucinius gebėjimus ir paslaugų teikimą“, kurį organizavo Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.  Dalyvavo Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020 m. liepos mėn. pradžioje sukurta ir tapo visiems  pasiekiama   Asociacijos Paupių bendruomenės interneto  svetainė   https://www.paupiubendruomene.lt/    Atsakinga Regina Baguckienė.
 • 2020-07-14 dalyvauta Išplėstinėje Danės – Pajūrio apygardos  seniūnaičių sueigos susirinkime.  Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-07-27 dalyvauta Klaipėdos m. savivaldybės rengtame „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pristatyme. Dalyvavo Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-07-29 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės administracijos transporto skyriaus vedėjui Rimantui Mockui dėl sankryžos Rūko g. – Jaunystės g. eismo saugumo gerinimo. Rašto rengėjas Martynas Gaina.
 • 2020-07-30 dalyvauta Klaipėdos miesto tarybos posėdyje.  (Rasa Arcišauskienė, Regina Baguckienė)
 • 2020-08-03 teiktas prašymas Lietuvos Kino Centrui dėl  leidimo suteikimo kino klasikos filmus naudoti ne komerciniais  tikslais. Prašymo rengėja  bei koordinatorė Regina Baguckienė.
 • 2020-08-04 dalyvauta susitikime su Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vadovu Almantu Mureika. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-08-13 organizuotas Lietuvos kino klasikos filmų (1957-1990) peržiūros vakaras „ Po atviru dangumi“. Buvo rodomas režisieriaus  A. Žebriūno filmas „ Velnio nuotaka“, 1974 m. Organizatorė  Regina Baguckienė.
 • 2020-08-18 pasirašyta  su Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Neniškiu Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Klaipėdos miesto savivaldybėje sutartis ( Regina Baguckienė).
 • 2020-08-18 gyventojų talka prie prūdelio „Ne visus takelius reikia asfaltuoti, kai kuriuos tereikia atsikasti“. Organizatorius  Martynas Gaina.
 • 2020-08-20  organizuotas Lietuvos kino klasikos filmų (1957-1990) peržiūros vakaras „ Po atviru dangumi“. Buvo rodomas  režisieriaus Raimundo Banionio filmas „Vaikai iš „Amerikos „ viešbučio“,1990 m. Organizatorė  Regina Baguckienė.
 • 2020-08-21 teiktas raštas  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl priemonių pasiūlymų Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano projektui.  Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-08-22 Paupių bendruomenės komanda „Paupiai“  dalyvavo  III–čiame Cepelinų virimo Lietuvos  čempionate Gargžduose, Minijos slėnyje. Koordinatoriai  Audronė  ir Vitalijus Grigišai.
 • 2020-08-23 Paupių bendruomenės nariai stovėjo „ Laisvės kelio“ gyvojoje grandinėje. Koordinatorė, savanorė  Regina Baguckienė.
 • 2020-08-25 gyventojų talka prie prūdelio „Ne visus takelius reikia asfaltuoti, kai kuriuos tereikia atsikasti“. Organizatorius  Martynas Gaina.
 • 2020-08-26 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės miesto tvarkymo skyriui, Nijolei Vedeikienei dėl šaligatvių, esančių Rūko g., tvarkymo. Rašto rengėjas Martynas Gaina.
 • 2020-08-27 organizuotas Lietuvos kino klasikos filmų (1957-1990) peržiūros vakaras „ Po atviru dangumi“. Buvo rodomas Arūno Žebriūno filmas „Riešutų duona“, 1978 m. Organizatorė  Regina Baguckienė.
 • 2020-08-29 buvo suorganizuota  „Vasaros palydėtuvių“ šventė bei III-iasis Asociacijos Paupių bendruomenės gimtadienis. Šventės organizatorė Regina Baguckienė.
 • 2020-08-29 surengta Paupių gyvenamojo rajono gyventojo Vytauto Kašėtos dailės darbų paroda. Parodą inicijavo Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-09-02 teiktas prašymas  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, administracijos Saugaus eismo komisijai dėl Šienpjovių gatvėje eismo ženklų pastatymo.  Rašto rengėjas Regina Baguckienė.
 • 2020-09-03 organizuotas Lietuvos kino klasikos filmų (1957-1990) peržiūros vakaras „ Po atviru dangumi“. Buvo rodomas  Arūno Žebriūno filmas „Gražuolė“, 1969 m. Organizatorė Regina Baguckienė.
 • 2020-09-19 Paupių bendruomenės lauko tinklinio komanda dalyvavo Bendruomenių sporto dienoje, kurią organizavo Girulių bendruomenė (projektas „Kviečia Giruliai“). Užimta II- a vieta. Koordinatorė Rasa Stankūnienė.
 • 2020-09-24 dalyvauta iškilmingame renginyje skirtame bendruomenių konkurso „Bendruomenė – Švyturys 2019- Kelias į sėkmę“ apdovanojimų ceremonijoje, kur Asociacija Paupių bendruomenė tapo „Vietos bendruomenės sėkmės istorijos„ nominacijos laimėtoja. Konkursą organizavo Mykolo Romerio universitetas ir  Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, informaciniai partneriai Savivaldybių žinios bei verslo partneris VŠĮ Pro partners.  Paraiškos bei kitų  dokumentų rengėjas Regina Baguckienė.
 • 2020-09-29 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Saugaus eismo komisijai, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininkui M. Džermeikai dėl saugaus eismo Paupių gyvenamajame rajone. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-10-01 teiktas raštas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl Lietuvos respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė
 • 2020 m. spalio 02-04 dienomis dalyvauta Lietuvos bendruomenių forume “Trakai 2020“. Dalyvavo Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-10-05 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo taikymo. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • Buvo parašytas projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“, gautas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas bei 2020-10-07 įvyko Bendruomeniškumo suoliuko konstravimo bei pastatymo kūrybinės dirbtuvės. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020-10-08 teiktas raštas  AB „Klaipėdos mediena“, UAB „Vakarų medienos grupė“ ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentui, direktoriui R. Grigaliūnui dėl AB „Klaipėdos mediena“ veiklos poveikio Paupių gyvenamojo rajono gyventojų sveikatai. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-10-12 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Klaipėdos m. savivaldybės Tarybai dėl Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2020-02-07 sprendimo Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-10-17 buvo organizuota išvyka į Trakus, aplankant Trakų salos pilies muziejų, Š. Šapšalo karaimų tautos muziejų bei Trakų krašto tradicinių amatų centrą,  dalyvaujant Karaimiškų kibinų kepimo edukacijose.  Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto   vadovė bei  vykdytoja Regina Baguckienė.
 • 2020-10-19 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl veiksmų (priemonių) pasiūlymų Klaipėdos m. savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros planui ir Investicinių projektų sąrašui. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-10-19 teiktas raštas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentui dėl AB „Klaipėdos mediena“ veiklos poveikio Paupių gyvenamojo rajono gyventojų sveikatai. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-10-21 organizuota „Paupių Kalėdinės eglės žaisliukų prikėlimo antram gyvenimui“ edukacija. Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020-10-28 dalyvauta susitikime su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų motorizuotaja pėstininkų Brigada „Žemaitija“. Aptartas bendradarbiavimas, aktualūs gyventojams klausimai. Dalyvavo Regina Baguckienė ir Rasa Arcišauskienė
 • 2020-10-28 organizuotos Originalios eglutės  konstravimo kūrybinės dirbtuvės.  Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020—m. lapkričio mėn. vyko Paupių rajono gyventojų apklausa dėl „AB Klaipėdos mediena“ veiklos neigiamo poveikio Paupių gyvenamojo rajono gyventojams. Apklausą paruošė ir vykdė Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-11-04 organizuotos Originalios eglutės  konstravimo kūrybinės dirbtuvės.  Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė  Regina Baguckienė.
 • 2020-11-09 dalyvauta NVO veiklos skaidrumo atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimo“ mokymuose. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-11-09 teiktas prašymas Nacionalinio visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentui dėl AB „Klaipėdos mediena“ Liepų g. 68, Klaipėdoje, skleidžiamo kvapo vertinimo (modeliavimo) ataskaitos. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-11-11 organizuotos virtualios Originalios eglutės  konstravimo kūrybinės dirbtuvės.  Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020-11-13 teiktas prašymas Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos Sveikatos  socialinių reikalų komiteto pirmininkui Kaziui Bagdonui, Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, BĮ Klaipėdos miesto Sveikatos biurui, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentui dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo projekto. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-11-25 organizuotos virtualios Originalios eglutės  konstravimo kūrybinės dirbtuvės.  Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020-11-30 teiktas prašymas Klaipėdos m. Merui Vytautui Grubliauskui, Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl gyventojų apklausos- Girulių miško. Rašto rengėjas  Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-12-01 susitikimas (nuotolinis) su  dienraščio „Klaipėda“ korespondentė dėl AB „Klaipėdos mediena“ poveikio gyventojų sveikatai. Dalyvavo Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-12-03 dalyvauta pasitarime ( nuotoliniu būdu) dėl AB „Klaipėdos medienos“ oro taršos, triukšmo, kvapų poveikio Paupių gyvenamajam rajonui, kurį rengė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Dalyvavo Klaipėdos m. savivaldybės atstovai, AAA, AB „Klaipėdos mediena“ atstovai,  Paupių bendruomenės nariai Rasa Arcišauskienė, Regina Baguckienė, Martynas Gaina. 
 • 2020-12-04 dalyvauta nuotoliniu būdu  Nacionaliniame NVO forume, kurio organizatoriai Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras bei Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dalyvavo Regina Baguckienė.
 • 2020-12-05 vyko Didžiosios Paupių Kalėdinės eglės puošimo darbai. Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020-12-06 vyko Pirmojo lauko treniruoklio pastatymo Paupiuose darbai. Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020-12-08 teiktas prašymas  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Saugaus eismo komisijai, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininkui M. Džermeikai dėl saugaus eismo Paupių gyvenamajame rajone. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-12-12 organizuota virtuali Paupių Kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Projektas „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“. Projekto vadovė Regina Baguckienė.
 • 2020-12-16 dalyvauta Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos „Kalėdinių eglučių kiemelio“ konkurse.  Paupių bendruomenės eglutė „Klaipėda“. Idėjos autorė ir koordinatorė Sandra Ščavinskienė.
 • 2020-12-16 teiktas raštas  Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, Klaipėdos m. savivaldybės Tarybai  dėl 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programų projekto. Rašto rengėjas Rasa Arcišauskienė.
 • 2020-12-16 dalyvauta Saugaus eismo komisijos posėdyje (nuotoliniu būdu) dėl Jaunystės g. – Arimų g. – Liepų g. sankryžos saugumo, Klemiškės g. Rūko g. ir Jaunystės g. eismo saugumo. Dalyvavo ir pasisakė Rasa Arcišauskienė, Martynas Gaina.
 • 2020-12-19 dalyvauta „Prisijungusi Lietuva“ projekto bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso virtualiame baigiamajame renginyje ( Regina Baguckienė). 
 • Per  2020 m. įvyko 9 Asociacijos Paupių bendruomenės valdybos narių susirinkimai  bei daug  virtualių  susitikimų. 
 • Visus metus aktyviai dalyvauta Klaipėdos bendruomenių asociacijos  (KBA) veiklose, susirinkimuose, vykdomuose projektuose, teikta Česlovo Kudabos premijai gauti Rasos Arcišauskienės kandidatūra.  (Regina Baguckienė, Rasa Arcišauskienė). 
 • Visus metus aktyviai bendradarbiaujama su Klaipėdos Valstybine Kolegija, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato  bendruomenių pareigūnėmis ir  Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Motorizuotąja pėstininkų brigada „Žemaitija“ – Regina Baguckienė.

2021 m. planuojame tęsti jau pradėtas veiklas  bei  palaikyti tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius, teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams, atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės  interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendžiant bendruomenės problemas, skatinti ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą, viešinti istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis, plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje, siekti kurti saugią  (glaudžiai bendradarbiaujant su teisėsaugos organais), sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis gyvenamosios aplinkos gražinimu.

Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė

2021.03.16